Wnioski i rekomendacje do pracy w bibliotece szkolnej

17,00 

Wnioski i rekomendacje do pracy w bibliotece szkolnej sporządza się po przeprowadzeniu ewaluacji. Ewaluacja ocenia stan funkcjonowania biblioteki, a także poziom zainteresowania uczniów i nauczycieli współpracą z tym organem szkoły. Co mogą obejmować wnioski i rekomendacje do pracy w bibliotece szkolnej?

Zapraszamy do zakupu naszych wniosków i rekomendacji do pracy w bibliotece szkolnej, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym zajmuje się biblioteka szkolna?

Głównym zadaniem biblioteki szkolnej jest realizacja programów nauczania i wychowania, a także edukacji informacyjnej i kulturalnej dzieci i młodzieży. Bibliotekarze wspierają również kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

 • tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • udostępnianie książek i innych źródeł informacji uczniom oraz nauczycielom,
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
 • wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania,
 • gromadzenie książek i podręczników,
 • organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
 • udostępnianie aktów prawa wewnątrzszkolnego osobom zainteresowanym.

Co mogą obejmować wnioski i rekomendacje do pracy biblioteki szkolnej?

Na podstawie podstawowych zadań biblioteki i oceny stopnia ich zrealizowania można sformułować przykładowe wnioski i rekomendacje do pracy w bibliotece szkolnej. Najczęściej obejmują one stan funkcjonowania tego organu oraz współpracę biblioteki z uczniami i nauczycielami. We wnioskach można odnieść się do:

 • stanu czytelnictwa w poszczególnych klasach,
 • kontaktu biblioteki z rodzicami uczniów,
 • prowadzonych lekcji bibliotecznych,
 • działań kształtujących nawyki czytelnicze u dzieci, itd.

Pismo warto przygotować w oparciu o wzór wniosków i rekomendacji do pracy w bibliotece szkolnej. 

Jakie wnioski i rekomendacje mogą dotyczyć pracy biblioteki szkolnej?

Wnioski podsumowują pracę biblioteki szkolnej, a rekomendacje sugerują, jakie działania warto podjąć, aby podnieść jakość pracy biblioteki. Jeśli chodzi o przykładowe wnioski, które mogą pojawić się w takim piśmie, to warto wymienić wśród nich między innymi takie sformułowania jak:

 • biblioteka daje uczniom dostęp do internetu, drukarek, komputerów,
 • biblioteka organizuje zajęcia rozwijające uzdolnienia/zainteresowania uczniów,
 • w bibliotece panuje przyjazna atmosfera,
 • biblioteka oferuje szeroki wybór pozycji,
 • biblioteka promuje talenty artystyczne uczniów,
 • biblioteka gromadzi uczniów, którzy chcą w niej uczyć się/spędzać czas wolny/przygotowywać się do zajęć,
 • biblioteka zachęca uczniów do czytania.

Wyliczone wnioski są wnioskami pozytywnymi, jednak w wyniku ewaluacji można wyszczególnić nierzadko także wnioski negatywne, na przykład:

 • brak zainteresowania rodziców pracą biblioteki szkolnej,
 • niski odsetek uczniów wypożyczających książki, 
 • duże braki w zasobach biblioteki,
 • brak skuteczności wdrażanych inicjatyw promujących czytelnictwo, itd. 

Z tego względu dokument powinien zawierać także konkretne rekomendacje, czyli zalecenia na dalszy etap pracy biblioteki. Najczęściej rekomendacje te wiążą się z propagowaniem czytelnictwa i poszerzaniem zasobów bibliotecznych, np. poprzez organizację kiermaszów, współpracę ze sponsorem. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wnioski i rekomendacje do pracy w bibliotece szkolnej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)