Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego – wzór

17,00 

Opracowanie sprawozdania z pracy pedagoga specjalnego opiera się na opisie sposobu realizacji zadań pedagoga, określonych w treści rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dokument powinien wskazywać, jakie działania wykonał pedagog w ostatnim roku swojej pracy w szkole. Jak go opracować?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru sprawozdania, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kim jest pedagog specjalny?

Stanowiska pedagoga specjalnego nie należy mylić ze stanowiskiem pedagoga szkolnego. Funkcje te pełnią dwie różne osoby. Inna jest także ich rola. Pedagog specjalny specjalizuje się w dziedzinie pedagogiki specjalnej, zatem zajmuje się udzielaniem pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jego zadaniem jest diagnozowanie problemów uczniów oraz opracowywanie działań, które pomogą je rozwiązać. Natomiast pedagog szkolny jest osobą odpowiedzialną za ogólne wsparcie uczniów w rozwoju społecznym, emocjonalnym i edukacyjnym.

Pedagog specjalny skupia się głównie na uczniach z trudnościami edukacyjnymi, a pedagog szkolny odpowiada za całościowe wsparcie uczniów. Osoba z kwalifikacjami wymaganymi na stanowisku pedagoga specjalnego może pracować między innymi w:

 • przedszkolu,
 • szkole,
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Co należy uwzględnić w sprawozdaniu z pracy pedagoga specjalnego?

Przykładowe sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego stanowi raport ze zrealizowanych przez pedagoga czynności. W dokumencie uwzględnia się między innymi:

 • opis obszarów działań pedagoga,
 • sposób realizowania zadań pedagoga,
 • wskazanie, z jaką liczbą dzieci współpracował pedagog,
 • wskazanie, które działania podejmowane przez pedagoga były efektywne, a które wymagają poprawy,
 • określenie sposobu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom,
 • opis obszarów wsparcia nauczycieli, rodziców uczniów i dyrektora szkoły, 
 • opis współpracy pedagoga z instytucjami,
 • opis przeprowadzonych diagnoz,
 • opis podjętych interwencji,
 • określenie sposobu wspierania nauczycieli w ich doskonaleniu zawodowym,
 • opis podejmowanych inicjatyw na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Dokument sprawozdania może przyjmować formę tabeli podzielonej na: rodzaj podjętych działań oraz efekt podjętych działań. Pismo najłatwiej jest opracować na podstawie wzoru sprawozdania z pracy pedagoga specjalnego. 

Jakie zadania ma pedagog specjalny w szkole?

Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego odnosi się do zadań, jakie zgodnie z przepisami powinien realizować w szkole pedagog specjalny. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim:

 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom,
 • współpracę z zespołem opracowującym IPET i WOPFU,
 • współpracę z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami, rodzicami i uczniami,
 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 • wspieranie nauczycieli w doborze odpowiednich form pracy, itd.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)