Śródroczna ocena opisowa klasa 1 – PRZYKŁADY

17,00 

Dzieci w klasie 1 promocję do klasy programowo wyższej otrzymują automatycznie, bez względu na to, jakie są ich wyniki w nauce. Oceny dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej przyjmują formę opisową. Nauczyciel wychowawca opracowuje zatem dwa dokumenty – ocenę śródroczną i ocenę końcoworoczną dla każdego ucznia klasy 1-3.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru oceny, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie informacje powinna zawierać śródroczna ocena opisowa klasa 1?

Ocena opisowa ucznia klasy 1 szkoły podstawowej odnosi się do jego rozwoju, poziomu wiedzy i umiejętności. Celem jej opracowania jest między innymi przedstawienie informacji o funkcjonowaniu dziecka w szkole jego rodzicom oraz samemu uczniowi.

Ma to służyć współpracy szkoły z rodzicami, doskonaleniu uzdolnień dziecka oraz eliminowaniu trudności, które ograniczają rozwój ucznia. Przykładowa śródroczna ocena opisowa klasa 1 to dokument, w którym należy odnieść się do:

 • zdobytej wiedzy i umiejętności szkolnych,
 • rozwoju fizycznego,
 • rozwoju społecznego,
 • rozwoju emocjonalnego,
 • zainteresowań i uzdolnień,
 • postępów w nauce,
 • trudności, problemów, ograniczeń dziecka.

Dokument powinien zawierać także wskazówki dla rodziców, których zastosowanie pozwoli wesprzeć rozwój dziecka podczas nauki w domu. 

Jak napisać śródroczną ocenę opisową klasa 1?

Przygotowując ocenę opisową dla ucznia, warto zainspirować się wzorem śródrocznej oceny opisowej klasa 1, który został opracowany między innymi na podstawie wymagań edukacyjnych wobec uczniów klasy 1 szkoły podstawowej. Dokument odpowiada na następujące pytania:

 • co potrafi uczeń,
 • jakie trudności ma uczeń,
 • jakie umiejętności opanował uczeń,
 • jakie działania warto podjąć, aby wesprzeć rozwój ucznia. 

Ocena opisowa dla ucznia klasy 1 nie ma wpływu na to, czy dziecko otrzyma promocję do klasy programowo wyższej. Nawet jeśli pismo wskazuje na kilka problemów rozwojowych dziecka, celem ich opisania jest jak najszybsze wdrożenie odpowiednich działań, które pozwolą wyeliminować dane trudności.

Należy pamiętać jednak, że jeśli uczeń nie opanuje podstawowych umiejętności – zwłaszcza z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej – wskazane będzie, aby powtarzał rok. Decyzję w tej sprawie podejmują wspólnie rodzice dziecka, wychowawca oraz rada pedagogiczna wyłącznie w przypadku, kiedy ma to na celu dobro ucznia – gdy uzasadniona jest potrzeba nadrobienia zaległości. 

Co ujmuje się w śródrocznej ocenie opisowej dla ucznia klasy 1?

Przykład śródrocznej oceny opisowej klasa 1 powinien dzielić umiejętności i wiedzę dziecka na kilka obszarów edukacji, czyli:

 • edukację polonistyczną, jak czytanie, pisanie, rozumienie, formułowanie wypowiedzi, 
 • edukację matematyczną, jak liczenie, wykonywanie rachunków w pamięci, rozwiązywanie zadań tekstowych,
 • edukację plastyczno-techniczną, jak posługiwanie się przyborami, wyobraźnia plastyczna, inwencja twórcza, 
 • edukację społeczno-przyrodniczą, czyli wiedzę o świecie, o środowisku, 
 • edukację muzyczną, czyli zainteresowanie muzyką, umiejętność gry na instrumentach, poczucie rytmu,
 • zajęcia komputerowe, w tym znajomość zasad BHP,
 • wychowanie fizyczne,
 • właściwości rozwoju, w tym samodzielność oraz cechy charakteru.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Śródroczna ocena opisowa klasa 1 – PRZYKŁADY”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)