Śródroczna ocena opisowa klasa 2 – PRZYKŁADY

17,00 

Śródroczna ocena opisowa dla ucznia klasy 2 zastępuje inny system oceniania, stosowany od klasy 4. szkoły podstawowej, czyli system ocen niedostateczny-celujący. Opisową ocenę przygotowuje się przede wszystkim na potrzeby rodziców i samego ucznia, ponieważ nie ma ona wpływu na to, czy dziecko otrzyma promocję do klasy programowo wyższej. Jakie elementy powinna zawierać śródroczna ocena opisowa klasa 2?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru oceny, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest śródroczna ocena opisowa klasa 2?

W śródrocznej ocenie opisowej ucznia klasy 2 szkoły podstawowej nauczyciel odnosi się przede wszystkim do poziomu wiedzy, zdobytych umiejętności oraz poziomu rozwoju dziecka. Pismo ma uświadamiać rodzicom, z czym dziecko dobrze sobie radzi oraz jakie ma problemy.

Opisowa ocena jest sposobem na przekazanie opiekunom informacji na temat funkcjonowania dziecka w szkole. Stanowi więc sposób na realizację jednego z obowiązków placówki – współpracy nauczycieli z rodzicami w wychowaniu i nauczaniu.

W przykładowej śródrocznej ocenie opisowej klasa 2 należy uwzględnić zatem informacje o:

 • zdobytej wiedzy,
 • opanowanych umiejętnościach,
 • rozwoju fizycznym,
 • rozwoju społecznym,
 • rozwoju emocjonalnym, 
 • uzdolnieniach,
 • zainteresowaniach,
 • ograniczeniach i trudnościach.

Ocena opisowa ucznia klasy 2 nie wpływa na to, czy dziecko otrzyma promocję do klasy programowo wyższej. Dzieci z klas 1-3 promuje się bowiem automatycznie, bez względu na osiągane wyniki. Niemniej jednak warto mieć na uwadze, że nawet uczeń klasy 2 musi opanować podstawową wiedzę i umiejętności, aby poradzić sobie w klasie 3.

Oznacza to, że w skrajnych przypadkach wskazane może okazać się powtórzenie roku. Ma to umożliwić dziecku nadrobienie zaległości i zwiększenie szans na powodzenie w klasie programowo wyższej. 

Jak przygotować śródroczną ocenę opisową klasa 2?

Do opracowania oceny śródrocznej nauczyciel może użyć praktycznego schematu, czyli wzoru przykładowej śródrocznej oceny opisowej klasa 2. Dokument podpowiada, jakie informacje uzyskane z obserwacji i prac pisemnych/plastycznych dziecka należy uwzględnić w ocenie.

W praktyce śródroczną ocenę opisową dzielimy na:

 • opis edukacji polonistycznej, na przykład umiejętności czytania, pisania, recytowania z pamięci, formułowania własnych wypowiedzi,
 • opis edukacji matematycznej, czyli umiejętność liczenia, rozwiązywania zadań tekstowych, znajomość tabliczki mnożenia,
 • opis edukacji społeczno-przyrodniczej, czyli wiedza o ojczyźnie, o środowisku, o świecie fauny i flory,
 • opis edukacji plastycznej i technicznej, jak umiejętność posługiwania się przyborami, chęć do wykonywania prac plastycznych, wyobraźnia, staranność prac,
 • opis edukacji muzycznej, w tym poczucia rytmu, umiejętności śpiewu, gry na instrumentach,
 • zajęcia komputerowe, w tym przede wszystkim znajomość zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń,
 • zajęcia fizyczne,
 • właściwości rozwoju dziecka, czyli głównie opis jego samodzielności oraz cech charakteru.

Przykładowa śródroczna ocena opisowa klasa 2 powinna zawierać również wskazówki, które podpowiedzą rodzicom, jak wspierać rozwój dziecka w domu. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Śródroczna ocena opisowa klasa 2 – PRZYKŁADY”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)