Śródroczna ocena opisowa klasa 3 – PRZYKŁADY

17,00 

Uczniowie klasy 3. szkoły podstawowej oceniani są opisowo, w oparciu o swoje umiejętności, poziom wiedzy i poziom rozwoju. Ocena opisowa ucznia nie ma wpływu na to, czy otrzyma on promocję do klasy programowo wyższej. Jakie informacje należy w niej uwzględnić?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru oceny, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czego dotyczy śródroczna ocena opisowa klasa 3?

Ocena opisowa ucznia klasy 3 służy przekazaniu rodzicom i samemu uczniowi informacji o funkcjonowaniu dziecka w szkole. Dokument odnosi się między innymi do:

 • opanowanych przez ucznia umiejętności,
 • zdobytej przez ucznia wiedzy,
 • rozwoju fizycznego dziecka,
 • rozwoju społeczno-emocjonalnego,
 • uzdolnień, mocnych stron,
 • słabych stron, ograniczeń, trudności ucznia. 

Przykładowa śródroczna ocena opisowa klasa 3 powinna poinformować o tym, z czym dziecko ma problemy oraz z czym dobrze sobie radzi. Dzięki temu zarówno uczeń, jak i jego rodzice będą wiedzieli, nad czym należy pracować oraz co należy doskonalić, aby wyniki ucznia były coraz lepsze.

Warto wiedzieć, że ocena ucznia klasy 3 nie wpływa na to, czy dziecko otrzyma promocję do klasy 4. Niemniej jednak w przypadku, kiedy dziecko nie opanowało w minimalnym wymaganym stopniu podstawy programowej, uzasadnione może okazać się powtórzenie roku i nadrobienie zaległości. 

Jak napisać śródroczną ocenę opisową klasa 3?

Do opracowania śródrocznej oceny dziecka nauczyciel może użyć wzoru przykładowej śródrocznej oceny opisowej klasa 3. Dokument podpowiada, jakie aspekty rozwoju i funkcjonowania dziecka w szkole trzeba uwzględnić w ocenie przedstawianej rodzicom. Zasadniczo, ocenę dzieli się na:

 • edukację polonistyczną, czyli umiejętności związane z pisaniem, czytaniem, rozumieniem, wypowiadaniem się,
 • edukację matematyczną, czyli liczenie, znajomość tabliczki mnożenia, rozwiązywanie zadań tekstowych, porównywanie liczb,
 • edukację społeczno-przyrodniczą, czyli wiedzę o społeczeństwie, o środowisku, o ekologii,
 • edukację muzyczną, jak poczucie rytmu, umiejętność gry na instrumentach, śpiew,
 • edukację plastyczno-techniczną, czyli chęć do wykonywania prac plastycznych, staranność, posługiwanie się przyborami,
 • zajęcia komputerowe, w tym znajomość zasad BHP,
 • zajęcia wychowania fizycznego,
 • właściwości rozwoju dziecka, czyli jego poziom samodzielności i usposobienie (istotne cechy charakteru).

Jak przygotować śródroczną ocenę opisową klasa 3?

Ocenę opisową dla ucznia klasy 3 szkoły podstawowej opracowuje się na podstawie obserwacji nauczyciela wychowawcy, informacji pozyskanych w ramach konsultacji z innymi nauczycielami i specjalistami, jeśli prowadzą z dzieckiem zajęcia, a także na podstawie prac plastycznych i technicznych.

Nauczyciel może posiłkować się także gotowymi wzorami i przykładowymi śródrocznymi ocenami opisowymi dla ucznia klasy 3, dostosowując je do okoliczności. Każda ocena musi zostać przygotowana indywidualnie. W przeciwnym razie nie sprawdzi się w swojej roli, którą jest:

 • przekazanie rodzicom informacji o funkcjonowaniu dziecka w szkole,
 • przekazanie informacji o mocnych i słabych stronach ucznia samemu uczniowi, 
 • eliminowanie trudności i ograniczeń na początkowym etapie edukacji,
 • doskonalenie umiejętności i rozwijanie uzdolnień ucznia już na etapie edukacji wczesnoszkolnej. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Śródroczna ocena opisowa klasa 3 – PRZYKŁADY”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)