Sukcesy dydaktyczne nauczyciela – przykłady

17,00 

Na sukces dydaktyczny nauczyciela składa się jego praca nad przygotowaniem lekcji oraz proces jej realizacji. Miarą sukcesu jest natomiast sam efekt końcowy, czyli poziom wiedzy i umiejętności ucznia, który zależy w dużej mierze od jakości warsztatu pracy nauczyciela. Jak opisać swoje sukcesy dydaktyczne i po co najczęściej przygotowuje się taki dokument?

Zapraszamy do zakupu przykładowych sukcesów dydaktycznych nauczyciela, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Po co opisuje się sukcesy dydaktyczne nauczyciela?

Istnieje kilka sytuacji, w których nauczyciel lub dyrektor zajmuje się opracowaniem opisu sukcesów dydaktycznych pedagoga. Pierwszy przypadek to ubieganie się o wymarzone stanowisko w szkole. Opis sukcesów dydaktycznych stanowi wtedy argument przemawiający za przyjęciem nauczyciela do pracy. Drugi przypadek to zgłoszenie nauczyciela do nagrody.

Sukcesy dydaktyczne stanowią wtedy uzasadnienie potrzeby wyróżnienia nauczyciela. Poza tym opis sukcesów dydaktycznych przydaje się również podczas opracowywania własnej samooceny. W jej treści nauczyciel powinien wyszczególnić bowiem zarówno swoje sukcesy, jak i niepowodzenia. 

Co jest sukcesem dydaktycznym nauczyciela?

Każdy nauczyciel może inaczej postrzegać swój sukces dydaktyczny, ponieważ duże znaczenie mają tutaj własne oczekiwania i kryteria oceny jakości pracy. O sukcesie mówi się zwykle wtedy, kiedy pedagog jest zadowolony czy wręcz dumny z efektów podjętych przez siebie działań. Przykładowe sukcesy dydaktyczne nauczyciela to między innymi:

 • odznaczenia państwowe,
 • nagrody dyrektora szkoły,
 • nagrody ministra,
 • osiągnięcie kolejnego stopnia awansu zawodowego, a także (w kontekście sukcesów uczniów):
 • wysokie miejsca uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,
 • wysokie wyniki w testach i egzaminach,
 • wyróżnienia uczniów,
 • dostanie się uczniów do renomowanych szkół i tym podobne. 

Można powiedzieć zatem, że miarą sukcesu nauczyciela jest sukces ucznia, ponieważ pedagog ma w nim swój udział. Za sukces można uznać także niemierzalne efekty pracy, na przykład poprawę zachowania trudnego ucznia czy opanowanie przez ucznia – za sprawą nauczyciela – umiejętności, z którą wcześniej miał problemy.

Jakie są sukcesy dydaktyczne nauczycieli akademickich?

Do opisania sukcesów dydaktycznych można użyć przykładowego wzoru opisu sukcesów dydaktycznych nauczyciela, ale należy pamiętać przy tym, że pedagog pracujący w szkole osiąga inny rodzaj sukcesów niż nauczyciel akademicki. W przypadku wykładowcy akademickiego sukcesy wiążą się głównie z karierą zawodową. Będzie to zatem między innymi:

 • autorstwo i współautorstwo podręczników, prac badawczych,
 • otrzymanie nagrody rektora, ministra,
 • organizacja konferencji metodyczno-dydaktycznej,
 • opracowanie nowego kierunku lub nowej specjalności,
 • przeprowadzanie zajęć na uczelniach zagranicznych, w języku obcym,
 • wprowadzenie nowego przedmiotu na uczelni.

Innym rodzajem sukcesu dla nauczyciela akademickiego bywa także sprawowanie opieki nad kołem naukowym, sprawowanie nadzoru nad pracami dyplomowymi czy pełnienie funkcji opiekuna roku.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sukcesy dydaktyczne nauczyciela – przykłady”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)