Wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela – wzór

17,00 

Nagrody jubileuszowe należą się pracownikom samorządowym po upływie określonego okresu zatrudnienia. Nagrodę jubileuszową powinien otrzymać także nauczyciel z odpowiednio długim stażem pracy. Chociaż taka nagroda przyznawana jest z urzędu, niekiedy trzeba się o nią upomnieć, składając wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest nagroda jubileuszowa dla nauczyciela?

Nagroda jubileuszowa to nagroda za wieloletnią pracę. Ma ona formę pieniężną i w przypadku nauczycieli wynosi:

 • 75% wynagrodzenia miesięcznego za 20 lat pracy,
 • 100% wynagrodzenia miesięcznego za 25 lat pracy,
 • 150% wynagrodzenia za 30 lat pracy,
 • 200% wynagrodzenia za 35 lat pracy,
 • 250% wynagrodzenia za 40 lat pracy. 

Podstawą prawną przyznania nauczycielowi takiej nagrody jest art. 47 karty nauczyciela. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, dokładne zasady ustalania okresów pracy, które uprawniają nauczyciela do nagrody, a także zasady obliczania i wypłacania nagród określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy – w drodze rozporządzenia.

Kiedy nauczyciel składa wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela?

Zasadniczo, nauczyciel nie powinien być zmuszony do składania wniosku o wypłatę nagrody jubileuszowej. Zgodnie z przepisami wypłata takiej nagrody ma nastąpić automatycznie w momencie, kiedy pracownik nabędzie prawo do nagrody, czyli gdy jego staż pracy wyniesie odpowiednio 20, 25 czy 30 lat. Dyrektor ma obowiązek wypłacić nagrodę po spełnieniu przesłanki dotyczącej stażu pracy, a nie na wniosek nauczyciela.

Jednak niekiedy zdarza się, że pedagog musi podjąć działania w tym zakresie. Mowa tu przede wszystkim o sytuacji, w której nauczyciel udokumentował dłuższy staż pracy, a dyrektor nie uwzględnił tego faktu w kontekście uprawnienia pracownika do otrzymania nagrody jubileuszowej.

Jeśli więc nauczyciel złożył dodatkowe dokumenty, które pozwalają zaliczyć opisany w nich okres pracy do ogólnego stażu pracy (np. okres pracy w gospodarstwie rolnym), równocześnie konieczne może okazać się wniesienie przykładowego wniosku o wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela.

Jak napisać  wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela?

Nauczyciel może przygotować pismo z prośbą o wypłatę nagrody jubileuszowej na podstawie wzoru wniosku o wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela. Dokument podpowiada, jakie elementy powinny znaleźć się w takim wniosku, a są to między innymi:

 • dane odbiorcy pisma,
 • dane nauczyciela,
 • podstawa prawna,
 • informacja o spełnianiu warunków przyznania nagrody jubileuszowej. 

Należy pamiętać, że odbiorcą wniosku o wypłatę nagrody jubileuszowej nie zawsze będzie dyrektor szkoły. Niekiedy pismo powinno zostać zaadresowane do kuratorium oświaty, wojewódzkiego urzędu pracy czy urzędu miasta. Wniosek może złożyć nauczyciel, który spełnia warunki przyznania nagrody, czyli:

 • jest zatrudniony w placówce oświatowej,
 • prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
 • ma odpowiedni staż pracy,
 • ma pozytywną opinię dyrektora.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)