Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela – wzór

17,00 

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela przydzielana jest automatycznie po przepracowaniu 20 lat pracy w zawodzie. Dyrektor powinien jednak poinformować pedagoga o przydzieleniu mu nagrody oraz o jej wysokość. Jak przygotować pismo w sprawie nagrody jubileuszowej dla nauczyciela?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Ile wynosi nagroda jubileuszowa dla nauczyciela?

Przykładowe pismo w sprawie nagrody jubileuszowej dla nauczyciela można otrzymać po raz pierwszy po 20 latach pracy w zawodzie. Kolejną taką nagrodę nauczyciel dostaje po 25 latach pracy i tak co pięć lat do osiągnięcia stażu 40 lat pracy. Nagroda jubileuszowa w przypadku nauczyciela wynosi:

 • 75% wynagrodzenia za 20 lat pracy,
 • 100% wynagrodzenia za 25 lat pracy,
 • 150% wynagrodzenia za 30 lat pracy,
 • 200% wynagrodzenia za 35 lat pracy,
 • 250% wynagrodzenia za 40 lat pracy.

Nagrodę jubileuszową dla nauczyciela należy wypłacić w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku w tej sprawie od samego pedagoga. Z reguły nagrody wypłacane są raz w roku, ale dokładny termin wypłat uzależniony jest od decyzji organu odpowiedzialnego za przyznawanie takich nagród. 

Kiedy nauczyciel może otrzymać nagrodę jubileuszową?

Nagrody jubileuszowe przyznawane są nauczycielom z odpowiednim stażem pracy. Poza przepracowaniem co najmniej 20 lat w zawodzie nauczyciela pedagog musi również:

 • prowadzić zajęcia dydaktyczno wychowawcze w szkole lub przedszkolu,
 • mieć pozytywną opinię dyrektora zatrudniającego.

Wniosek o nagrodę jubileuszową nauczyciel powinien adresować do: Urzędu Miasta, Wojewódzkiego Urzędu Pracy lub kuratorium oświaty. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające fakt spełniania kryteriów przyznania nagrody, w tym między innymi zaświadczenie o zatrudnieniu czy opinię dyrektora.

Jak ustala się wysokość nagrody jubileuszowej dla nauczyciela?

Do przygotowania informacji o nagrodzie dyrektor może użyć gotowego wzoru pisma w sprawie nagrody jubileuszowej dla nauczyciela. Dokument uwzględnia określenie wysokości takiej nagrody, ustalonej według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Przy wyliczeniach stosuje się zasady wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.06.2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Oznacza to, że podstawą wynagrodzenia, na bazie którego oblicza się wysokość nagrody jubileuszowej, jest:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatek za wysługę lat, 
 • dodatek motywacyjny, 
 • dodatek funkcyjny,
 • dodatek za warunki pracy,
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,
 • wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw,
 • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
 • odrębne wynagrodzenie za zajęcia realizowane w dniu wolnym od pracy,
 • wynagrodzenie za pracę w święto.

Do podstawy nie wlicza się natomiast wynagrodzenia za czas gotowości do pracy, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wynagrodzenia za czas odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)