Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę dla nauczyciela

17,00 

Nauczyciel za swoją pracę i wybitne osiągnięcia może zostać wyróżniony nagrodą dyrektora, prezydenta miasta, kuratora oświaty czy ministra edukacji. Wniosek w takiej sprawie w jego imieniu składa dyrektor szkoły zatrudniającej. Pismo wymaga starannego uzasadnienia z podaniem zasług nauczyciela, które przemawiają za przyznaniem mu nagrody. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru uzasadnienia, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak przygotować uzasadnienie wniosku o nagrodę dla nauczyciela?

Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę dla nauczyciela należy sporządzać w oparciu o kryteria przyznania danej nagrody. Wyróżnień nie otrzymuje się bowiem za wykonywanie podstawowych obowiązków, nawet jeśli nauczyciel realizuje je na bardzo dobrym lub wyróżniającym poziomie. Nagrody zawsze przyznawane są za osiągnięcia wybitne, ponadprzeciętne.

Najlepiej widać to na przykładzie nagrody kuratora oświaty, którą może otrzymać nauczyciel:

 • z co najmniej 2-letnim stażem pracy,
 • z oceną wyróżniającą,
 • z pozytywną opinią rady pedagogicznej/rady szkoły,
 • mogący pochwalić się osiągnięciami typu: podejmowanie działań innowacyjnych, działanie na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym, rozwiązywanie problemów wychowawczych, współpraca ze środowiskiem lokalnym, itd. 

Jak napisać uzasadnienie wniosku o nagrodę dla nauczyciela?

Do przygotowania uzasadnienia wniosku o nagrodę dla nauczyciela warto użyć gotowego wzoru przykładowego uzasadnienia wniosku o nagrodę dla nauczyciela, który podpowiada, jakie argumenty będą brane tutaj pod uwagę. Jeśli wniosek dotyczy na przykład nagrody kuratora oświaty, należy odnieść się w nim do aktywności nauczyciela związanej z:

 • pracą dydaktyczno-wychowawczą (uczniowie mają bardzo dobre wyniki z egzaminów),
 • przygotowywaniem uczniów do olimpiad ogólnopolskich i udziału w zawodach II lub III stopnia,
 • podejmowaniem działań innowacyjnych,
 • wdrażaniem nowatorskich metod nauczania i wychowania,
 • postawą proaktywną, 
 • organizacją uroczystości szkolnych, imprez wypoczynkowych, imprez kulturalnych,
 • sukcesami w pracy z uczniem słabym/zdolnym,
 • pomocą uczniom w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
 • współpracą z takimi organami jak policja, itd.

W jaki sposób należy przygotować uzasadnienie wniosku o nagrodę dla nauczyciela?

Dobry przykład uzasadnienia wniosku o nagrodę dla nauczyciela nie powinien przypominać życiorysu pedagoga ani opinii, którą dołącza się do wniosku. Uzasadnienie ma argumentować potrzebę wyróżnienia nauczyciela za jego osiągnięcia, ale nie może stanowić opisu jego poziomu wykształcenia, doświadczenia zawodowego, realizowanych form doskonalenia zawodowego i tak dalej.

Dokument nie powinien powielać też informacji, które zostały już uwzględnione w opinii rady pedagogicznej lub rady szkoły na temat nauczyciela. Taką opinię rada wydaje w formie uchwały. Aby nauczyciel otrzymał nagrodę, opinia musi być pozytywna.

Zarówno uzasadnienie wniosku, jak i opinia rady powinny obejmować “nowy” okres pracy pedagoga, czyli czas następujący po przyznaniu nauczycielowi poprzedniej nagrody. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę dla nauczyciela”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)