Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty

17,00 

Nagrody kuratora oświaty przydzielane są raz w roku, zwykle z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Aby nauczyciel otrzymał taką nagrodę, wniosek w tej sprawie w jego imieniu musi złożyć dyrektor szkoły zatrudniającej. Jak uzasadnić wniosek o nagrodę kuratora?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru uzasadnienia, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy nauczyciel może otrzymać nagrodę kuratora?

Wniosek o nagrodę kuratora oświaty dyrektor może złożyć w stosunku do nauczyciela, który posiada co najmniej 2-letni staż pracy, wyróżniającą ocenę pracy oraz nieprzeciętne osiągnięcia. Kryteriami, jakie bierze się pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przydziale nagród kuratora, są:

  • osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, czyli dobre wyniki uczniów,
  • postawa proaktywna – podejmowanie innowacyjnych działań, stosowanie nowatorskich metod nauczania, opracowywanie publikacji i innowacji pedagogicznych,
  • przygotowywanie uroczystości szkolnych czy imprez kulturalnych,
  • udokumentowana skuteczna praca z uczniami zdolnymi lub słabszymi,
  • osiągnięcia w pracy opiekuńczej, takie jak pomoc dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, współpraca z podmiotami typu policja, MOPS,
  • działania zapobiegające lub zwalczające przejawy patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
  • działalność pozaszkolna.

Jak napisać uzasadnienie wniosku o nagrodę kuratora oświaty?

Wniosek o nagrodę kuratora oświaty wymaga stosownego uzasadnienia, czyli opisania tych osiągnięć pedagoga, dzięki którym zasłużył on na takie wyróżnienie. W uzasadnieniu należy pisać o konkretach, bez uwzględniania opisu przebiegu pracy zawodowej – nagrody nie otrzymuje się za spełnianie podstawowych obowiązków.

Nie należy uwzględniać tutaj także ukończonych form dokształcania czy doskonalenia zawodowego, ponieważ uzasadnienie nie jest życiorysem. Osiągnięcia opisane we wniosku powinny mieć miejsce w okresie, za który nauczyciel ma otrzymać nagrodę, czyli również w czasie następującym po otrzymaniu poprzedniej nagrody.

Przygotowując wniosek, warto zainspirować się wzorem uzasadnienia wniosku o nagrodę kuratora oświaty. Pomocne będą także dokumenty, które stanowią dowód na aktywność pedagoga, jak publikacje, scenariusze, programy autorskie, listy pochwalne czy sprawozdania z osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Co dołącza się do uzasadnienia wniosku o nagrodę kuratora oświaty?

Wypełniony wniosek oraz przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę kuratora oświaty to nie jedyne dokumenty, jakie trzeba złożyć, aby nauczyciel został wyróżniony za swoją pracę. Niezbędna jest także pozytywna opinia rady pedagogicznej o nauczycielu.

Opinia ma formę uchwały z oznaczeniem daty jej podjęcia oraz okresu, jakiego dotyczy. Ponieważ nie jest to decyzja, nie można się od niej odwołać. Opinia musi być aktualna, czyli obejmująca dany rok szkolny. Niedołączenie jej do wniosku o nagrodę będzie skutkowało jego odrzuceniem – jako uchybienie formalne.

Wniosek o nagrodę kuratora wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w terminie do 15. maja danego roku. Jeśli pismo wpłynie po tym terminie, nie zostanie rozpatrzone. Wręczenie nagród najczęściej odbywa się 14. października, choć termin ten nie jest stały.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)