Nagroda Dyrektora Szkoły dla pracowników obsługi – wzór

17,00 

W szkołach zatrudnieni są nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy obsługi. Dyrektor placówki może więc wynagradzać za dobrą pracę nie tylko pedagogów, ale i inne osoby pracujące w szkole czy przedszkolu. Podstawą przydzielania takich nagród jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kim są pracownicy obsługi w szkole?

W szkole poza nauczycielami pracują także pracownicy administracji i obsługi. Można wymienić wśród nich sekretarza, woźnego, referenta, pomoc kucharza czy pracownika do robót ciężkich.

Głównymi zadaniami osób zatrudnionych na tych stanowiskach jest zapewnienie sprawnego działania szkoły i utrzymanie obiektu w czystości. Ponieważ placówki oświatowe są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego i są jednostkami samorządu, pracowników obsługi również traktuje się jak pracowników samorządowych – w znaczeniu potocznym.

Podstawą ich zatrudnienia jest z reguły umowa o pracę, dlatego do pracowników obsługi i administracji nie stosuje się przepisów Karty nauczyciela. 

Kiedy dyrektor przyznaje nagrodę pracownikowi obsługi?

Nagrody dyrektora szkoły dla pracowników obsługi przyznaje się na podstawie wskazanego wyżej rozporządzenia. Źródłem ich finansowania jest specjalny fundusz – Fundusz Nagród – uruchamiany za sprawą kierującego placówką.

Nagrody można wypłacić raz w roku. Najczęściej odbywa się to w terminie do 14 października. O przyznaniu nagrody i o jej wysokości decyduje dyrektor. Warunkami przyznania nagrody są zazwyczaj:

  • zatrudnienie na co najmniej pół etatu,
  • minimum 1 rok stażu pracy w danej szkole,
  • dobra ocena jakości wykonywanej pracy. 

Decyzję w sprawie przyznania nagrody dyrektor podejmuje na podstawie własnej, subiektywnej oceny tego, jak pracownik realizuje swoje obowiązki. 

Decyzja o przyznaniu nagrody dyrektora szkoły dla pracowników obsługi

Przyznając nagrodę, dyrektor musi przygotować odpowiednie pismo, w którym uzasadni podjętą przez siebie decyzję. Przykładowa nagroda dyrektora szkoły dla pracowników obsługi powinna wskazywać, jakie kryteria spełnił pracownik oraz co świadczy o wzorowym wykonywaniu przez niego obowiązków służbowych. Podstawą przyznania nagrody może być:

  • wykazywanie własnej inicjatywy,
  • szczególnie staranne prowadzenie zleconej dokumentacji,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • wyróżniający stosunek do innych pracowników,
  • szczególna dbałość o powierzony pracownikowi sprzęt,
  • wykonywanie zleconych obowiązków w sposób rzetelny i terminowy.

Do przygotowania pisma w sprawie nagrody można użyć wzoru nagrody dyrektora szkoły dla pracowników obsługi. Kluczowe będzie jednak uwzględnienie w takim dokumencie samodzielnie przygotowanego uzasadnienia. Należy pamiętać bowiem, że przepisy nie nakładają na dyrektora obowiązku nagradzania pracowników obsługi.

Jeśli więc kierujący placówką podejmuje taką decyzję, musi wyjaśnić w swoim piśmie, dlaczego postanowił wyróżnić danego pracownika.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nagroda Dyrektora Szkoły dla pracowników obsługi – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)