Upomnienie wychowawcy klasy – wzór

17,00 

Upomnienie to jedna z łagodniejszych kar stosowanych przez wychowawców. Z reguły stosuje się je w sytuacji, kiedy uczeń po raz pierwszy w sposób poważny narusza postanowienia statutu szkoły. Upomnienie odnotowuje się w zeszycie uwag lub w dzienniku. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru upomnienia, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Na czym polega upomnienie wychowawcy klasy?

Upomnienie wychowawcy klasy traktowane jest zazwyczaj jako pierwszy stopień kary za nieodpowiednie zachowanie – drugi stopień to nagana wychowawcy, a trzeci nagana dyrektora szkoły. Zasady stosowania upomnień określa statut placówki. Najczęściej kary za łamanie zasad udzielane są w sposób stopniowy.

W pierwszej kolejności uczeń otrzymuje więc upomnienie (również wielokrotnie), a dopiero później naganę – jeśli jego zachowanie nie ulega poprawie. Możliwe jest także bezpośrednie ukaranie dziecka naganą, jeżeli popełniony czyn ma dużą szkodliwość. Upomnienie wychowawcy następuje zasadniczo w formie ustnej, na forum klasy.

Należy jednak odnotować je w dzienniku szkolnym i przygotować pisemne uzasadnienie nałożenia na ucznia kary – dla dziecka i dla rodziców. W tym celu można użyć wzoru upomnienia wychowawcy klasy. Warto wspomnieć, że upomnienie stosuje się zazwyczaj nie więcej niż 3 razy w stosunku do takiego samego przewinienia. 

Jak powinno wyglądać pisemne upomnienie wychowawcy klasy?

Dobry przykład upomnienia wychowawcy klasy powinien zawierać informacje o rodzaju czynu, jakiego dopuścił się uczeń, czyli uzasadnienie przyznania dziecku takiej kary. Dokument musi uwzględniać także oświadczenie o przekazaniu informacji na temat skutków upomnienia rodzicom dziecka i samemu uczniowi.

W praktyce oznacza to, że pisemne upomnienie powinno zawierać między innymi dokładny zapis tego punktu statutu, który naruszył uczeń. Nie trzeba natomiast powtarzać w treści takiego dokumentu informacji o skutkach ukarania dziecka upomnieniem.

Istotne jest jedynie podkreślenie faktu, że wychowawca poinformował o tych kwestiach rodziców dziecka – dotyczy to także konsekwencji ponownego popełnienia tego samego lub podobnego czynu. Ponieważ wychowawca musi zapoznać z uzasadnieniem rodziców i ucznia, na dokumencie podpisują się:

 • wychowawca,
 • uczeń,
 • rodzice lub opiekunowie prawni,
 • dyrektor szkoły. 

Za co można otrzymać upomnienie wychowawcy klasy?

Upomnienie wychowawcy klasy ma uświadomić uczniowi, że jego zachowanie jest niepoprawne i nie pozostanie bezkarne. Rozmowa na temat upomnienia powinna informować także o konsekwencjach, jakie grożą uczniowi, jeśli jego zachowanie nie ulegnie zmianie. Upomnienia nie stosuje się w przypadku działań o niskiej szkodliwości, na przykład:

 • za spóźnienie się na lekcję,
 • za brak pracy domowej,
 • za brak stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, itd. 

Upomnienie jest adekwatną formą kary, jeśli uczeń:

 • wagaruje,
 • nie szanuje szkolnego mienia,
 • dopuszcza się przemocy fizycznej lub psychicznej (np. dokucza koledze/koleżance na lekcjach),
 • niekulturalnie odzywa się do nauczyciela,
 • odmawia wykonania polecenia nauczyciela, przez co naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo, itd. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Upomnienie wychowawcy klasy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)