Nagana wychowawcy klasy – wzór

17,00 

Nagana wychowawcy klasy udzielana jest po upomnieniu ucznia na forum klasy. Jeśli okazuje się nieskuteczna, kolejnym krokiem może okazać się nagana dyrektora szkoły. Nagany nauczyciel wychowawca udziela na piśmie. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru nagany wychowawcy klasy, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jaką rolę pełni nagana wychowawcy?

Nagana to – druga po upomnieniu – kara udzielana przez wychowawcę klasy, najczęściej za rażące lub notoryczne naruszanie postanowień statutu szkoły. W pierwszej kolejności uczeń, który nie stosuje się do regulaminu, jest upomniany, czyli otrzymuje upomnienie.

Takie upomnienie ma ostrzec go, że kontynuowanie danego typu działań nie pozostanie bezkarne. W przypadku ponownego naruszenia takiego samego postanowienia statutu, uczniowi grozi nagana wychowawcy, a w dalszej kolejności także nagana dyrektora.

Nagany zawsze udziela się na piśmie. Przedtem jednak wychowawca musi porozmawiać z uczniem w obecności rodziców i pedagoga szkolnego. Dokładne zasady udzielania nagan określa statut szkoły. Jeśli chodzi o skutki przykładowej nagany wychowawcy, to najczęściej są to:

 • zakaz brania udziału w imprezach szkolnych,
 • obniżenie oceny z zachowania,
 • zakaz brania udziału w wycieczkach szkolnych, na przykład na okres 3 miesięcy.

Warto pamiętać, że naganę wychowawcy stosuje się, gdy uczeń poważnie naruszył normy i zasady panujące w szkole. Nagana jest zapisywana w dzienniku i ma wpływ na ocenę z zachowania – roczną i semestralną. Z kolei nagana dyrektora skutkuje natychmiastowym obniżeniem oceny z zachowania. Stosuje się ją w przypadku znacznego złamania reguł lub popełnienia czynu o dużej szkodliwości.

Za co udziela się nagany wychowawcy?

Wychowawca, który udziela uczniowi nagany, musi uzasadnić swoją decyzję. Jak zostało wspomniane, nagana po upomnieniu znajduje zastosowanie w przypadku, kiedy uczeń:

 • poważnie narusza postanowienia statutu szkoły,
 • wielokrotnie narusza postanowienia statutu szkoły. 

Taka kara może dotyczyć zatem między innymi:

 • opuszczania terenu placówki bez zezwolenia w trakcie zajęć,
 • palenia papierosów na terenie szkoły,
 • przynoszenia do szkoły alkoholu,
 • picia alkoholu na wycieczce szkolnej, 
 • niszczenia mienia szkoły, np. malowanie po ścianach, itp.

Jak napisać naganę wychowawcy?

Nagana wychowawcy przyjmuje formę pisemną i może zostać przygotowana w oparciu o wzór nagany wychowawcy. Warto wiedzieć bowiem, że dokument ten powinien zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych – dotyczą one tych samych informacji, które wychowawca przekazuje podczas rozmowy z uczniem i rodzicami.

Nagana wychowawcy uwzględnia:

 • dane osobowe nauczyciela,
 • datę udzielenia nagany,
 • dane osobowe ucznia,
 • podstawę, czyli punkt statutu szkoły, który został naruszony przez ucznia,
 • uzasadnienie zastosowania takiej formy kary,
 • skutki nałożenia nagany,
 • oświadczenie o poinformowaniu rodziców i ucznia o naganie i jej konsekwencjach podczas rozmowy, przed wymierzeniem kary,
 • oświadczenie o nałożeniu kary nagany zgodnie z obowiązującymi w szkole.

Dokument powinien też zostać podpisany przez osoby zainteresowane: ucznia, wychowawcę, rodziców ucznia.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nagana wychowawcy klasy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)