Uzasadnienie wniosku o badanie w Poradni psychologiczno-pedagogicznej

17,00 

Pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej jest dostępna bezpłatnie dla uczniów i ich rodziców. Aby zgłosić dziecko do badań, opiekunowie nie potrzebują też żadnego skierowania – muszą jedynie wypełnić wniosek i odpowiednio go uzasadnić. Co należy uwzględnić w uzasadnieniu wniosku o badania w poradni PP?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru uzasadnienia, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czego może dotyczyć wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Wnioski rodziców do poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczą najczęściej przeprowadzenia badania i wydania diagnozy, orzeczenia lub opinii. Pismo może mieć na celu wykonanie badań logopedycznych lub psychologiczno-pedagogicznych, a także udzielenie konsultacji lub wydanie decyzji o potrzebie kształcenia specjalnego. Na wniosek rodziców poradnia może:

 • zwolnić dziecko z obowiązku nauki drugiego języka obcego,
 • zadecydować o odroczeniu obowiązku szkolnego,
 • pozwolić na spełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,
 • zadecydować o konieczności objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • zadecydować o konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb dziecka,
 • wydać zaświadczenie o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • zadecydować o wdrożeniu indywidualnego toku nauki lub indywidualnego programu nauczania. 

Warto wspomnieć, że na ewentualną diagnozę/opinię z poradni trzeba czekać do 30 dni licząc od dnia wpłynięcia wniosku do placówki. W niektórych przypadkach termin oczekiwania może wydłużyć się do 60 dni. 

Jak uzasadnić wniosek o badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Przykładowe uzasadnienie wniosku o badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej to nic innego, jak opis dostrzeżonych problemów dziecka. Przy sporządzaniu takiego uzasadnienia rodzic może posiłkować się między innymi zaświadczeniami od lekarzy, ocenami opisowymi ucznia, opiniami wychowawców i specjalistów, na przykład logopedy, jeśli prowadził on z dzieckiem zajęcia.

Przykładem uzasadnienia wniosku o badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej jest wskazanie przyczyny skierowania takiego pisma do poradni, czyli opisanie negatywnych symptomów, które zaniepokoiły rodziców. Symptomy te mogą być związane zarówno z zachowaniem dziecka, jak i z jego procesem uczenia się. 

Do przygotowania dokumentu warto użyć gotowego wzoru uzasadnienia wniosku o badanie w poradni psychologiczno pedagogicznej. Pismo uwzględnia między innymi nawiązania do:

 • wad wymowy,
 • trudności w nauce,
 • trudności wychowawczych,
 • trudności emocjonalnych,
 • problemów z pisaniem, czytaniem,
 • problemów społecznych. 

Na czym oprzeć uzasadnienie wniosku o badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Uzasadnienie wniosku o badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej może opierać się na obserwacjach własnych rodziców i nauczycieli dziecka, a także specjalistów, o ile prowadzą z uczniem zajęcia. Jeśli chodzi o dokumenty, które warto wykorzystać w procesie opracowywania takiego wniosku, to można wymienić wśród nich między innymi:

 • zaświadczenia lekarskie,
 • wyniki badań, np. logopedycznych, psychologicznych, lekarskich,
 • opinie wychowawców, specjalistów.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Uzasadnienie wniosku o badanie w Poradni psychologiczno-pedagogicznej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)