Wniosek o kontynuację stażu na nauczyciela mianowanego w innej placówce – wzór

17,00 

Kontynuacja stażu na nauczyciela mianowanego w innej placówce pozwala nauczycielowi wznowić przygotowanie do zawodu, zamiast rozpoczynać je od początku. Z rozwiązania tego może skorzystać jednak tylko ten pedagog, który spełnia określone wymagania. Kiedy możliwe jest kontynuowanie stażu w innej placówce oświatowej?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy można złożyć wniosek o kontynuowanie stażu na nauczyciela mianowanego w innej placówce?

Jeśli nauczyciel chce przenieść się do innej szkoły w trakcie odbywania stażu na nauczyciela mianowanego, musi złożyć w tej sprawie wniosek do dyrektora – tej placówki, do której chce się przenieść. Jeśli nie wniesie takiego pisma, jego staż zostanie przerwany i konieczne okaże się rozpoczęcie go od początku.

Co ważne, wniosek o kontynuowanie stażu może zostać rozpatrzony pozytywnie tylko wtedy, gdy pedagog:

 • podejmie zatrudnienie nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ustania stosunku pracy (w pierwotnej placówce),
 • uzyska pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres dotychczas odbytego stażu w pierwotnej placówce.

Warto nadmienić przy tym, że składając wniosek o kontynuację stażu, nauczyciel nie wie jeszcze, czy jego ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, czy negatywna. Dyrektor ma bowiem 21 dni na jej ustalenie, licząc od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. 

Jak napisać wniosek o kontynuację stażu na nauczyciela mianowanego w innej placówce?

Przykładowy wniosek o kontynuację stażu na nauczyciela mianowanego w innej placówce niewiele różni się od tego wniosku, który pedagog składał wcześniej, aby rozpocząć staż. Dokument powinien uwzględniać:

 • datę sporządzenia,
 • dane odbiorcy pisma,
 • dane wnioskodawcy,
 • prośbę: o umożliwienie kontynuowania stażu, o określenie zasad odbywania stażu, o wskazanie terminu zakończenia stażu, o zapewnienie prawidłowego przebiegu stażu,
 • podpis nauczyciela. 

Do przygotowania pisma można użyć wzoru wniosku o kontynuację stażu na nauczyciela mianowanego w innej placówce. Warto pamiętać, że wniosek powinien zostać uzasadniony. Poza tym, zanim nauczyciel złoży taki dokument na ręce dyrektora szkoły, w której chce kontynuować staż, powinien porozumieć się z jednym i drugim dyrektorem. 

Czym skutkuje wniosek o kontynuację stażu na nauczyciela mianowanego w innej placówce?

Jeśli nauczyciel spełnia warunki pozwalające mu na kontynuację stażu, przedstawia w nowej placówce plan rozwoju zawodowego (już raz zatwierdzony) do zatwierdzenia przez dyrektora nowej placówki. Po przedstawieniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego kierujący placówką zalicza dotychczas odbyty i oceniony pozytywnie okres stażu.

Po jego zakończeniu wydaje natomiast zaświadczenie niezbędne do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. W takim zaświadczeniu uwzględnia informacje:

 • o wymiarze zatrudnienia nauczyciela, o nauczanym przez niego przedmiocie lub o rodzaju prowadzonych zajęć, o okresie odbywania stażu – ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
 • o dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,
 • o dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (po dwie daty),
 • o przyczynach zaliczenia dotychczas odbytego stażu.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o kontynuację stażu na nauczyciela mianowanego w innej placówce – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)