Wniosek o skrócenie stażu na nauczyciela mianowanego – wzór

17,00 

Na wniosek o skrócenie stażu przygotowanie do zawodu może trwać krócej, bo zaledwie 9 miesięcy. Z pismem w takiej sprawie ma prawo wystąpić nauczyciel, który spełnia określone kryteria. Komu można skrócić okres stażu i jak przygotować wniosek w tej sprawie?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kto może złożyć wniosek o skrócenie stażu na nauczyciela mianowanego?

Nie każdy pedagog może skorzystać z opcji skrócenia stażu na nauczyciela mianowanego. Rozwiązanie to dotyczy nauczycieli kontraktowych, którzy uzyskali ten stopień awansu zawodowego do 31. sierpnia 2022 roku. Podstawą prawną skrócenia okresu stażu jest art. 10 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu:

“W przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 1, którzy przed dniem 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego […] skraca się o rok.”

Przepisy te dotyczą zatem nauczycieli, którzy odbyli staż w wymiarze 9 miesięcy – nie ma znaczenia, czy przed 1. września 2022 odbywali już staż, czy jeszcze nie. 

Jak napisać wniosek o skrócenie stażu na nauczyciela mianowanego?

Co do zasady, nauczyciel nie musi składać wypełnionego wniosku o skrócenie stażu na nauczyciela mianowanego. Takie rozwiązanie powinno być bowiem stosowane automatycznie – nauczycielom, którzy spełniają warunki określone w przepisach, staż skraca się z urzędu. Zdarza się jednak, że dyrekcja szkoły nie zastosuje się do obowiązujących przepisów.

W takiej sytuacji warto sięgnąć po wzór wniosku o skrócenie stażu na nauczyciela mianowanego i przypomnieć dyrekcji o swoim uprawnieniu. Do wniosku bardzo często dołącza się także aneks zmieniający plan rozwoju zawodowego, który musi zostać zatwierdzony przez dyrektora.

Jeśli nauczyciel samodzielnie nie zaproponuje zmian w planie rozwoju zawodowego, kierujący placówką może zobowiązać go do wprowadzenia określonych modyfikacji w wyznaczonym terminie (nie mniej niż 5 dni).

Kiedy okres stażu na stopień nauczyciela mianowanego skraca się o rok?

Składając przykładowy wniosek o skrócenie stażu na nauczyciela mianowanego, pedagog powinien zapoznać się z obowiązującymi przepisami i upewnić, czy znajdą one zastosowanie w jego przypadku.

Należy pamiętać, że nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 roku uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, ale do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują za zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

Oznacza to, że do awansu zawodowego takiego nauczyciela zastosuje się stare zasady awansu wynikające z Karty nauczyciela w wersji obowiązującej do 31. sierpnia 2022 roku oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.07.2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Według tych aktów prawnych staż na nauczyciela mianowanego trwa aż 2 lata i 9 miesięcy. Można jednak skrócić go o jeden rok, jeżeli nauczyciel przed dniem 1. września 2021 roku nie rozpoczął stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o skrócenie stażu na nauczyciela mianowanego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)