Wniosek o kontynuację stażu w innej placówce – wzór

17,00 

Nauczyciel, który chce zmienić miejsce pracy, odbywając przygotowanie do zawodu, może kontynuować staż, zamiast rozpoczynać go od początku – pod warunkiem że spełni określone w przepisach wymagania. Wniosek o kontynuację stażu w innej placówce powinien zaadresować do dyrektora szkoły docelowej. Jak go napisać?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy nauczyciel może kontynuować staż w innej placówce?

Przykładowy wniosek o kontynuację stażu w innej placówce nie zawsze może zostać rozpatrzony pozytywnie. Wszystko zależy jednak od tego, czy nauczyciel spełni łącznie dwa warunki:

  • podejmie pracę w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia ustania poprzedniego stosunku pracy,
  • uzyska pozytywną ocenę dorobku zawodowego za dotychczas odbyty okres stażu. 

Warto pamiętać przy tym, że składając wniosek o kontynuację stażu, nauczyciel nie wie zwykle, czy jego ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, czy negatywna. Dyrektor ma bowiem 21 dni na przygotowanie takiej oceny, licząc od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Jeśli ocena okazałaby się negatywna, nauczyciel musiałby realizować staż od początku. W przypadku oceny pozytywnej może liczyć na zaliczenie dotychczas odbytego okresu stażu do ogólnego stażu pracy.

Ocenę dorobku zawodowego ustala się na podstawie stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego. Dyrektor ma też obowiązek zasięgnięcia opinii opiekuna stażu o pracy nauczyciela stażysty.

Jak przygotować wniosek o kontynuację stażu w innej placówce?

Pismo w sprawie kontynuacji stażu w innej szkole nauczyciel może przygotować, stosując uniwersalny wzór wniosku o kontynuację stażu w innej placówce. Dokument powinien zawierać między innymi:

  • datę sporządzenia wniosku,
  • dane dyrektora szkoły, w której staż ma być kontynuowany,
  • dane nauczyciela (wnioskodawcy),
  • prośbę o: umożliwienie kontynuowania stażu, określenie zasad odbywania stażu, określenie terminu zakończenia stażu, zapewnienie prawidłowego przebiegu stażu,
  • podpis nauczyciela.

Co ważne, do wypełnionego wniosku o kontynuację stażu należy dołączyć zatwierdzony przez dyrektora plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z częściowej realizacji tego planu. Po otrzymaniu oceny dorobku zawodowego wnioskodawca przedstawia dyrektorowi placówki docelowej również ten dokument. 

O czym warto pamiętać przy składaniu wniosku o kontynuację stażu w innej placówce?

Zanim nauczyciel złoży wniosek o kontynuację stażu w innej placówce, powinien przeprowadzić rozmowę z dyrektorem zatrudniającym i dyrektorem szkoły docelowej, aby upewnić się, czy wyrażają oni zgodę na takie rozwiązanie.

Wraz z wnioskiem o kontynuację stażu nauczyciel składa też plan rozwoju zawodowego – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Dyrektor może zatwierdzić plan lub zwrócić go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnymi zaleceniami.

Nauczyciel musi poprawić wtedy plan rozwoju zawodowego, dostosowując go do realiów drugiej szkoły. Poprawiony plan składa się zwykle w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze. Następnie dyrektor zatwierdza poprawiony plan w ciągu 7 dni. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o kontynuację stażu w innej placówce – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)