Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela – wzór

17,00 

Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela może dotyczyć pedagoga zwolnionego z pracy, a także osoby zatrudnionej na okres próbny lub na zastępstwo. Jeśli nauczyciel nawiązał wyjątkową więź z uczniami i miał na nich dobry wpływ, złożenie takiego wniosku do dyrektora szkoły będzie w pełni uzasadnione. Warto pamiętać jednak, że kierujący placówką nie musi przychylić się do prośby rodziców.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy rodzice składają wniosek o pozostawienie nauczyciela?

Przykładowy wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela jest wyrazem poparcia dla pedagoga – jego pracy z dziećmi i postawy, która zasłużyła na uznanie wśród uczniów i opiekunów.

Najczęściej pismo tego typu dotyczy nauczyciela, który prowadził zajęcia z dziećmi przez krótki okres, na przykład w ramach zastępstwa. Zdarza się również, że wniosek o pozostawienie nauczyciela ma chronić pedagoga (z którym uczniowie mieli zajęcia przez kilka lat) w sytuacji, kiedy grozi mu zwolnienie lub przeniesienie do innej szkoły.

Pisemną prośbę o pozostawienie nauczyciela rodzice mogą skierować do dyrektora szkoły lub do organu prowadzącego – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Jak napisać wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela?

Wniosek o pozostawienie nauczyciela mają prawo złożyć pełnoletni uczniowie lub rodzice uczniów niepełnoletnich. Najlepiej jeśli pismo przyjmie formę petycji, czyli zostanie opatrzone podpisem wszystkich osób popierających takie rozwiązanie.

Dzięki temu dyrektor będzie miał świadomość, jak wielu rodziców jest za pozostawieniem nauczyciela przy danej klasie. W treści dokumentu należy uwzględnić między innymi dane wnioskodawcy (przedstawiciela grupy rodziców), dane nauczyciela, którego dotyczy pismo oraz uzasadnienie wniosku.

Prośbę można przygotować, sięgając po sprawdzony wzór wniosku rodziców o pozostawienie nauczyciela. O uzasadnienie pisma należy zadbać natomiast samodzielnie, dostosowując treść podania do okoliczności. Najczęściej wśród argumentów przemawiających za pozostawieniem nauczyciela wymienia się:

  • silną więź między uczniami a nauczycielem,
  • pozytywny wpływ nauczyciela na uczniów,
  • poprawę wyników uczniów i/lub zachowania uczniów pod wpływem nauczyciela,
  • zwiększenie aktywności uczniów na zajęciach, w życiu szkoły, w środowisku lokalnym,
  • relację z uczniami opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu, itd.

Czy dyrektor musi uwzględnić wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela?

Przykładowy wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela może uświadomić dyrektorowi, jaki stosunek do danego pedagoga mają jego uczniowie i ich opiekunowie. Kierujący placówką nie ma jednak obowiązku przywrócenia nauczyciela na prośbę rodziców.

Warto pamiętać, że jeśli pedagog uczył w szkole w ramach zastępstwa, nauczyciel zastępowany musi – zgodnie z prawem – zostać przywrócony na swoje poprzednie stanowisko po powrocie do pracy.

Nauczyciel zwolniony dyscyplinarnie również nie może zostać przywrócony na stanowisko wyłącznie na prośbę rodziców, gdyż taka decyzja dyrekcji zawsze podejmowana jest w oparciu o wynik przeprowadzonego postępowania dyscyplinarnego.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)