Wzór pisma o pozostawienie nauczyciela

17,00 

Pismo o pozostawienie nauczyciela dotyczy najczęściej pedagogów, którzy prowadzili z uczniami zajęcia tymczasowo, np. na zastępstwie. W takiej sytuacji nierzadko okazuje się, że inny nauczyciel jest w stanie nawiązać z dziećmi lepszą relację, co przekłada się także na lepsze wyniki w nauce czy lepsze zachowanie. Pismo o pozostawienie nauczyciela może dotyczyć także pedagoga, który został wydalony z placówki, np. z powodu poważnego naruszenia obowiązków pracowniczych. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak przygotować pismo o pozostawienie nauczyciela?

Pisemna prośba o pozostawienie nauczyciela powinna zostać zaadresowana do dyrektora szkoły, ponieważ to on zajmuje się polityką kadrową placówki. Dyrektor przydziela nauczycieli do poszczególnych klas i nawiązuje z nimi stosunek pracy, dlatego to również on może zadecydować o zakończeniu współpracy z danym pedagogiem.

Przykładowe pismo o pozostawienie nauczyciela poza odpowiednim adresatem powinno zawierać także starannie opracowane uzasadnienie, które przekona dyrektora do słuszności takiej decyzji.

Wniosek mogą przygotować rodzice uczniów niepełnoletnich lub uczniowie pełnoletni. Najłatwiej będzie stworzyć go w oparciu o nasz sprawdzony wzór pisma o pozostawienie nauczyciela.

Jak uzasadnić pismo o pozostawienie nauczyciela?

W podaniu o pozostawienie nauczyciela najistotniejszą częścią pisma jest z pewnością jego uzasadnienie. Rodzice uczniów lub sami uczniowie powinni przedstawić w nim wszystkie argumenty przemawiające za pozostawieniem nauczyciela przy danej klasie.

Wśród najczęściej wymienianych powodów chęci kontynuowania nauki pod okiem konkretnego pedagoga są natomiast następujące okoliczności:

  • zbudowanie silnej więzi między uczniami a nauczycielem,
  • wzbudzenie w uczniach szacunku do nauczyciela,
  • poprawa wyników w nauce,
  • poprawa zachowania uczniów,
  • zwiększenie aktywności uczniów,
  • wyjątkowe podejście nauczyciela do dzieci, 
  • zbudowanie relacji opartej na wzajemnym zaufaniu i sympatii, itd.

We wniosku można powołać się zatem zarówno na względy społeczne i emocjonalne, jak i na kwestie związane z samą edukacją, czyli wynikami uczniów w nauce. 

Czy dyrektor musi zgodzić się na pozostawienie nauczyciela?

Wniosek o pozostawienie nauczyciela nie zawsze okazuje się skuteczny, ponieważ dyrektor nie musi go uwzględniać i nie zawsze ma taką możliwość.

Jeśli pismo dotyczy pedagoga, który zastępował innego nauczyciela, to należy wiedzieć, że pracownik przebywający na urlopie musi zostać przywrócony na zajmowane wcześniej stanowisko – dyrektor nie może zwolnić go tylko dlatego, że uczniowie bardziej polubili nauczyciela na zastępstwie.

Również w przypadku wydalenia pedagoga w ramach kary dyscyplinarnej dyrektor prawdopodobnie nie zgodzi się na przywrócenie nauczyciela do pracy. Największe szanse na powodzenie ma więc podanie, które dotyczy na przykład pedagoga zatrudnionego w szkole na okres próbny.

Poza tym, aby zwiększyć prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia wniosku, pismo w sprawie pozostawienia nauczyciela warto przygotować grupowo, tj. w formie petycji. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wzór pisma o pozostawienie nauczyciela”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)