Wzór prośby o darowiznę dla Szkoły

17,00 

Prośba o darowiznę dla szkoły może zostać skierowana między innymi do lokalnych przedsiębiorców. Należy adresować ją do tych firm, które mają za sobą podobną historię wsparcia placówek oświatowych oraz znajdują się w dobrej kondycji finansowej. Prośba o darowiznę dla szkoły może dotyczyć wsparcia materialnego lub rzeczowego.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru prośby, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

W jakich okolicznościach sporządza się prośbę o darowiznę dla szkoły?

W większości przypadków prośby o darowiznę dla szkół mają związek z podejmowanymi inicjatywami. Placówka może potrzebować dodatkowego wsparcia rzeczowego lub finansowego, organizując między innymi:

 • obchody jubileuszu,
 • obchody Dnia Dziecka, Dnia Rodziny,
 • konkursy z nagrodami,
 • olimpiady,
 • zawody sportowe. 

Szkoła może organizować zbiórki pieniędzy również w celu przeprowadzenia remontu czy modernizacji placówki. Darowizna pozwala wyposażyć bibliotekę w nowe zasoby, zakupić nowe komputery, rzutniki czy tablice interaktywne do sal lekcyjnych, odnowić wybrane pomieszczenie czy boisko sportowe.

O wsparcie finansowe szkoła może poprosić także wtedy, kiedy chce, aby uczniowie zostali odpowiednio przygotowani do reprezentowania placówki, na przykład w zawodach sportowych. 

Jak napisać prośbę o darowiznę dla szkoły?

Pisemna prośba o darowiznę dla szkoły powinna zawierać kilka kluczowych elementów formalnych. Należy uwzględnić w niej dane wnioskodawcy, dane potencjalnego darczyńcy, a także:

 • określenie rodzaju darowizny – pomoc finansowa czy rzeczowa,
 • określenie wielkości darowizny – kwoty pieniężnej, rodzaju i ilości przedmiotów,
 • oznaczenie celu darowizny i sposobu jej wykorzystania przez placówkę. 

Przykładowa prośba o darowiznę nie musi zawierać natomiast żadnych wzmianek na temat korzyści dla darczyńcy. To, co charakteryzuje darowiznę, to bowiem właśnie jej nieodpłatny charakter – darczyńca nie otrzymuje w zamian niczego poza wdzięcznością.

Do przygotowania pisma z prośbą o darowiznę warto użyć sprawdzonego wzoru prośby o darowiznę dla szkoły, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. 

Czym darowizna dla szkoły różni się od sponsoringu?

Prośbę o darowiznę dla szkoły łatwo jest pomylić z prośbą o sponsoring. Należy wiedzieć jednak, że sponsoring jest umową dwustronną. W ramach umowy sponsorskiej szkoła może otrzymać wsparcie finansowe i rzeczowe, ale musi zaoferować sponsorowi wzajemne korzyści.

Zasadniczo, taką korzyścią dla sponsora jest możliwość nieodpłatnego użycia potencjału marketingowego podmiotu sponsorowanego dla własnej promocji. Szkoła może zatem zaproponować sponsorowi między innymi:

 • publiczne podziękowania,
 • udział w wydarzeniu w roli gościa specjalnego,
 • podziękowania w mediach społecznościowych, na stronie internetowej,
 • publikację plakatów,
 • dyplom z podziękowaniami za wsparcie, itd. 

Sponsoring, tak jak darowizna, może dotyczyć pomocy finansowej oraz rzeczowej, na przykład w formie zakupu książek, zabawek, produktów na poczęstunek, strojów dla drużyny sportowej itd. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wzór prośby o darowiznę dla Szkoły”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)