Wzór prośby rodziców o Bierzmowanie

17,00 

Prośba rodziców o bierzmowanie może zostać skierowana do proboszcza parafii lub bezpośrednio do Księdza Biskupa, który udziela młodzieży tego sakramentu. Dokument jest wnioskiem o inicjację chrześcijańską, a także o poprowadzenie odpowiedniej liturgii czy o przygotowanie dzieci do przyjęcia sakramentu. Jak napisać prośbę o bierzmowanie?

Zapraszamy do zakupu wzoru prośby rodziców o Bierzmowanie, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać prośbę rodziców o bierzmowanie?

Rodzice uczniów przygotowujących się do bierzmowania prośbę o sakrament mogą kierować zarówno do proboszcza swojej parafii, jak i bezpośrednio do biskupa. Co ważne, jeśli pismo adresowane jest do Księdza Biskupa, trzeba obowiązkowo stosować w nim odpowiednie zwroty do adresata, tj:

 • Wasza Ekscelencjo,
 • Ekscelencjo Czcigodny Księże Biskupie.

Treść przykładowej prośby rodziców o bierzmowanie zależna będzie od tego, do kogo pismo jest skierowane. Z reguły dokument wyraża przede wszystkim chęć przyjęcia sakramentu oraz podkreśla, że bierzmowanie pozwoli młodzieży zyskać dojrzałość chrześcijańską. W wielu przypadkach wymaga się, aby prośba zawierała szereg zobowiązań, na przykład:

 • zobowiązanie do życia według wiary chrześcijańskiej,
 • zobowiązanie do dalszego poznawania wiary,
 • zobowiązanie do obrony i szerzenia wiary,
 • zobowiązanie do przygotowania się do sakramentu,
 • zobowiązanie do regularnego uczestniczenia w mszy świętej,
 • zobowiązanie do częstej spowiedzi i przyjmowania komunii,
 • zobowiązanie do udziału w przygotowaniu liturgicznym.

Pismo adresowane do proboszcza dodatkowo uwzględnia zazwyczaj: oświadczenie o przyjęciu komunii świętej, oświadczenie o byciu ochrzczonym oraz prośbę o przygotowanie do przyjęcia sakramentu. Do opracowania takiego dokumentu można użyć wzoru prośby rodziców o bierzmowanie, czyli prośby o udzielenie sakramentu i poprowadzenie liturgii przez biskupa.

Co jest potrzebne do bierzmowania?

Młodzież przystępująca do sakramentu bierzmowania – inicjacji chrześcijańskiej – odbywa dwuletnie przygotowanie we współpracy szkoły (katechety) z kościołem. Obejmuje ono między innymi udział w spotkaniach formacyjnych i życiu liturgicznym danej wspólnoty.

Poza tym rodzice dziecka, które ma przyjąć bierzmowanie, muszą przedstawić w kościele:

 • wyciąg z aktu chrztu świętego – jeśli miał miejsce w innej parafii,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę – opinię katechety,
 • zgodę parafii własnej na przyjęcie bierzmowania w innej parafii – jeśli dziecko zmieniło miejsce zamieszkania.

Jak wygląda uroczystość bierzmowania?

Na uroczystość bierzmowania do kościoła zapraszany jest Ksiądz Biskup, który udziela dzieciom sakramentu. Przykładowa prośba rodziców o bierzmowanie pojawia się również w przebiegu takiej uroczystości, która rozpoczyna się od powitania biskupa w świątyni.

Już na początku ceremonii rodzice zwracają się do biskupa z bezpośrednią prośbą o udzielenie sakramentu bierzmowania ich dzieciom. Warto pamiętać wtedy, aby do biskupa zwracać się mianem „Ekscelencjo Księże Biskupie”.  W treści takiej prośby rodzice mogą odnieść się także do celów przyjęcia bierzmowania, na przykład:

 • do doskonalenia osobistego dzieci,
 • do ubogacenia dzieci darami Ducha Świętego,
 • itd.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wzór prośby rodziców o Bierzmowanie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)