Zeszyt obserwacji ucznia upośledzonego w stopniu głębokim – wzór

17,00 

Zeszyt obserwacji ucznia upośledzonego w stopniu głębokim jest narzędziem do analizy prowadzonych z dzieckiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zeszyt ten terapeuta musi prowadzić obowiązkowo, gdyż służy on do analizowania efektywności prowadzonych z uczniem zajęć. Zawartość zeszytu została uregulowana odpowiednimi przepisami. 

Zapraszamy do zakupu naszego zeszytu obserwacji ucznia upośledzonego w stopniu głębokim, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak wygląda praca z uczniem upośledzonym w stopniu głębokim?

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim nigdy nie „wyzdrowieje” i nie dorówna poziomowi rozwoju rówieśników. Praca z nim nie ma więc na celu wyleczenia, gdyż upośledzenie umysłowe nie jest chorobą. Terapeuta, który pracuje z dzieckiem upośledzonym, ma za zadanie wspierać jego rozwój, uczyć go samodzielności i pomagać mu funkcjonować w jego stałym otoczeniu.

Nauczyciele i specjaliści, którzy prowadzą z takim dzieckiem zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, dążą do:

 • nauki nawiązywania kontaktów,
 • kształtowania odpowiedniego sposobu komunikowania się z otoczeniem,
 • usprawnienia motoryki dużej i małej,
 • wyrobienia orientacji przestrzennej, orientacji własnego ciała,
 • osiągnięcia określonego poziomu samodzielności,
 • wykształcenia zainteresowania otoczeniem, umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
 • kształtowania umiejętności współżycia w grupie,
 • opanowania umiejętności celowego działania, dostosowanego do możliwości i zainteresowań uczestnika. 

Jakie informacje powinien zawierać zeszyt obserwacji ucznia upośledzonego w stopniu głębokim?

Jak zostało wspomniane, zakres informacji uwzględnionych w zeszycie obserwacji ucznia upośledzonego został określony w przepisach. Zgodnie z obowiązującym prawem taki dokument powinien zawierać informacje na temat:

 • zachodzących zmian w zakresie motoryki małej i dużej ucznia,
 • współdziałania – w różnych okolicznościach,
 • nastroju ucznia,
 • emocji dominujących,
 • udziału w czynnościach porządkowych,
 • umiejętności w zakresie samoobsługi,
 • gotowości do kontaktów,
 • koncentracji uwagi podczas aktywności spontanicznej,
 • stopnia opanowania nowych umiejętności,
 • zachowań trudnych ucznia,
 • sposobu komunikowania się ucznia z otoczeniem.

Przykładowy zeszyt obserwacji ucznia upośledzonego w stopniu głębokim należy wypełniać systematycznie. Dokument jest wykorzystywany między innymi do opracowania indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego dla ucznia. 

Jak wypełnia się zeszyt obserwacji ucznia upośledzonego w stopniu głębokim?

W celu prawidłowego wypełnienia zeszytu obserwacji terapeuta może sięgnąć po wzór zeszytu obserwacji ucznia upośledzonego w stopniu głębokim. Taki dokument podpowiada, w jaki sposób należy prowadzić zeszyt i sugeruje, jakie kwestie warto wziąć pod uwagę podczas obserwacji. Jest to między innymi:

 • postawa ucznia,
 • koordynacja ruchów,
 • lokomocja,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • koncentracja podczas zabawy,
 • tempo opanowywania umiejętności,
 • zachowania trudne, w tym reakcja nauczyciela oraz okoliczności występowania zachowań trudnych, itd. 

Zeszyt obserwacji ucznia trzeba prowadzić nie tylko systematycznie, ale i skrupulatnie. Warto pamiętać bowiem, że dokument służy do opracowania innego niezwykle istotnego narzędzia do pracy z uczniem – mianowicie IPETu. IPET określa metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z jego rodzicami.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zeszyt obserwacji ucznia upośledzonego w stopniu głębokim – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)