Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej Dyrektora Przedszkola – wzór

17,00 

Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej dyrektora przedszkola musi spełniać wymogi określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Pismo powinno zawierać w szczególności opis stażu pracy pedagogicznej lub dydaktycznej, ewentualnie opis stażu pracy na stanowisku kierowniczym – jeśli kandydat nie jest nauczycielem.

Zapraszamy do zakupu przykładowego życiorysu, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie informacje należy uwzględnić w życiorysie z opisem przebiegu pracy zawodowej dyrektora przedszkola?

Przykładowy życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej dyrektora przedszkola może przypominać CV lub list motywacyjny. Służy bowiem przedstawieniu kandydatury na dyrektora, dlatego uwzględnia się w nim dokładny opis doświadczenia zawodowego osoby, która ubiega się o takie stanowisko.

Podczas gdy CV nawiązuje również do wykształcenia, życiorys skupia się jednak przede wszystkim na stażu pracy kandydata. Pismo jest opracowywane w kolejności niechronologicznej, czyli od wydarzeń najnowszych. Można uwzględnić w nim między innymi:

  • informację o posiadaniu odpowiedniego stażu pracy,
  • informację o spełnianiu wymogów niezbędnych do objęcia stanowiska dyrektora,
  • informację o świadczeniu pracy na stanowisku, które nie jest związane z systemem oświaty – tylko w zakresie obowiązków przydatnych w pracy dyrektora,
  • opis kompetencji miękkich,
  • opis własnych zainteresowań – związanych z oświatą.

W jaki sposób pisać życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej dyrektora przedszkola?

Jak zostało wspomniane, życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej dyrektora należy pisać od końca, czyli od najnowszych doświadczeń zawodowych. Dokument tego typu powinien rozpoczynać się od podsumowania zawodowego kandydata, ponieważ bardzo często już na tej podstawie komisja jest w stanie ocenić, jakie są najważniejsze kwalifikacje i osiągnięcia osoby startującej w konkursie.

Do przygotowania życiorysu można użyć sprawdzonego wzoru przykładowego życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej dyrektora przedszkola. Pismo uwzględnia informacje o celu zawodowym kandydata, o spełnianiu wymogów niezbędnych do pracy na takim stanowisku czy o posiadaniu odpowiedniego stażu pracy.

W życiorysie należy zawrzeć kluczowe informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, przy czym nieistotne będzie tutaj doświadczenie zawodowe niezwiązane w żaden sposób z systemem oświaty lub z pełnieniem funkcji kierowniczej.

Można więc nawiązać w życiorysie do świadczenia pracy w innych zawodach, jednak wyłącznie w kontekście tych obowiązków, umiejętności i kwalifikacji, które mogą okazać się przydatne w pracy na stanowisku dyrektora.

W życiorysie wolno jest pisać także o kompetencjach miękkich, tj. takich cechach charakteru kandydata, które sprawią, że ten dobrze poradzi sobie na stanowisku kierowniczym. Poza tym życiorys nierzadko zawiera również informacje o zainteresowaniach kandydata, ale należy pamiętać, że muszą one wiązać się w jakimś stopniu z oświatą czy kulturą.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej Dyrektora Przedszkola – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)