Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej Dyrektora Szkoły – wzór

17,00 

Zgłaszając swoją kandydaturę na dyrektora szkoły, kandydat przygotowuje między innymi życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pismo jest dokumentem obowiązkowym. W jego treści należy opisać swoje doświadczenie zawodowe, zwłaszcza doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym. 

Zapraszamy do zakupu wzoru przykładowego życiorysu, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie informacje powinien zawierać życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej dyrektora szkoły?

Przykładowy życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej dyrektora szkoły może opisywać kandydata pod kątem jego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Ponieważ życiorys jest poniekąd CV i listem motywacyjnym, można uwzględnić w jego treści informacje o ukończonych kursach, posiadanych certyfikatach, opanowanych językach obcych.

Życiorys to także dokument opisujący kompetencje miękkie i twarde kandydata, a nawet jego cechy charakteru, jednak wyłącznie te istotne na stanowisku kierowniczym. W przypadku pełnienia funkcji dyrektora istotnymi cechami charakteru będą:

 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

Najważniejszą częścią życiorysu jest jednak opis doświadczenia zawodowego kandydata, zwłaszcza z okresu pełnienia funkcji kierowniczej. Poza tym, dokument może zawierać informacje o zainteresowaniach kandydata, jeśli te wiążą się z oświatą i kulturą.

Jak przygotować życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej dyrektora szkoły?

Kandydat na dyrektora może przygotować swój życiorys w oparciu o wzór przykładowego życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej dyrektora szkoły. Dokument należy wypełniać w odwrotnej kolejności, czyli począwszy od wydarzeń najnowszych.

W treści pisma kandydat powinien odnieść się głównie do swojego doświadczenia w pracy pedagogicznej i dydaktycznej, a także na stanowisku kierowniczym – nie tylko w szkole. Podobnie jak w przypadku listu motywacyjnego, życiorys musi nawiązywać do oferty pracy.

Nie należy pisać w nim zatem o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, które nie ma znaczenia w pracy na stanowisku dyrektora szkoły. Warto także uwzględnić w życiorysie opis swoich największych sukcesów zawodowych, ponieważ właśnie takie informacje mogą dać kandydatowi przewagę nad innymi osobami, które chcą objąć stanowisko kierującego placówką. 

O czym warto napisać w życiorysie z opisem przebiegu pracy zawodowej dyrektora szkoły?

Odpowiednio przygotowany życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej dyrektora powinien pomóc kandydatowi wyróżnić się na tle innych osób startujących w konkursie. Informacjami, które mogą pomóc kandydatowi wyszczególnić swoją aplikację, są najczęściej:

 • informacje o kwalifikacjach, 
 • istotne cechy charakteru,
 • kompetencje miękkie,
 • szczególne zainteresowania.

Jeśli chodzi o kompetencje miękkie cenione na stanowisku dyrektora, to wymieniamy wśród nich:

 • umiejętność nawiązywania relacji z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej Dyrektora Szkoły – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)