Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej nauczyciela – wzór

17,00 

Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej nauczyciela ma przedstawiać kompetencje i kwalifikacje pedagoga, świadcząc o jego przygotowaniu do pracy dydaktycznej i wychowawczej. W dokumencie uwzględnia się informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i osiągnięciach. Pismo jest przygotowywane na potrzeby rekrutacji do pracy w placówce edukacyjnej.

Zapraszamy do zakupu naszego wzory życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej nauczyciela, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie informacje powinien zawierać życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej nauczyciela?

Życiorys zawodowy nauczyciela to nic innego, jak opis aktywności zawodowej pedagoga. W dokumencie trzeba uwzględnić przede wszystkim informacje o swoim doświadczeniu, czyli o pracy w szkole publicznej, w przedszkolu czy w szkole specjalnej.

Życiorys może odnosić się także do realizacji stażu zawodowego na początku kariery oraz do udziału nauczyciela w kursach doszkalających. Podobnie jak CV, pismo może opisywać też poziom wykształcenia pedagoga, co stanowi równocześnie przedstawienie jego kwalifikacji.

Wypełniając wzór życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej nauczyciela, warto odnieść się również do swoich zainteresowań związanych z kulturą i oświatą.

Wszystkie te informacje przedstawia się od najnowszych po najstarsze, czyli niechronologicznie. Można powiedzieć zatem, że życiorys otwiera podsumowanie dotyczące ostatnich doświadczeń zawodowych, a kończy informacja o wykształceniu nauczyciela. 

Jakie elementy formalne powinien zawierać życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej nauczyciela?

Przykładowy życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej nauczyciela musi uwzględniać kilka niezbędnych elementów formalnych, takich jak:

 • imię, nazwisko,
 • dane kontaktowe,
 • wykształcenie, w tym ukończone szkoły wyższe wraz z kierunkami studiów i uzyskane tytuły naukowe,
 • ukończone kursy, szkolenia.
 • opis doświadczenia zawodowego wraz z okresami zatrudnienia, nazwą pełnionej funkcji/zajmowanego stanowiska, danymi miejsca pracy,
 • opis osiągnięć zawodowych – publikacje, innowacje pedagogiczne, wyróżnienia, nagrody, 
 • opis umiejętności i kompetencji nauczyciela,
 • informacje o dodatkowej działalności, na przykład pracy społecznej.

Życiorys powinien przedstawiać komplet informacji na temat nauczyciela, określając także jego potencjał zawodowy. W piśmie można uwzględnić również swoje cele na przyszłość.

Życiorys zawodowy nauczyciela a konkurs na dyrektora szkoły

Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej nauczyciela znajduje zastosowanie w procedurze rekrutacji na stanowisko nauczycielskie, w procesie ubiegania się o awans zawodowy, przy składaniu aplikacji na studia podyplomowe i tak dalej. Pismo jest potrzebne także kandydatowi na dyrektora.

W ramach konkursu na kierującego placówką składa się bowiem między innymi uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz życiorys kandydata. Ten ostatni zawiera dodatkowo:

 • opis doświadczeń na stanowisku kierowniczym,
 • listę obowiązków na stanowisku kierowniczym,
 • opis kompetencji miękkich nauczyciela, w tym zwłaszcza dobrą organizację pracy, umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji, itd.,
 • opis osiągnięć zawodowych,
 • opis umiejętności specjalistycznych.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)