Diagnoza dziecka z autyzmem – wzór

17,00 

Współcześnie nadal nie da się przeprowadzić jednego uniwersalnego testu na autyzm, a diagnoza spektrum autyzmu stawiana jest na podstawie obserwacji zachowania dziecka. Ucznia mogą obserwować nie tylko pedagodzy i specjaliści, ale także sami rodzice. Ostatecznie za diagnozę odpowiada tak zwany zespół interdyscyplinarny, czyli: psychiatra, pedagog, psycholog, logopeda oraz pediatra.

Zapraszamy do zakupu przykładowej diagnozy dziecka z autyzmem, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie są objawy autyzmu?

Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe, którego przyczyny nie zostały do końca poznane. Objawy tego zaburzenia u różnych osób mogą być zupełnie inne, stąd zastosowanie znajduje pojęcie „spektrum autyzmu”. W jego zakresie można wymienić między innymi:

 • unikanie kontaktu wzrokowego,
 • trudność ze zrozumieniem uczuć i myśli innych osób,
 • trudność w nawiązywaniu przyjaźni,
 • brak dzielenia się zainteresowaniami,
 • opóźnienie rozwoju mowy,
 • brak zainteresowania interakcją z innymi ludźmi,
 • nietypowy sposób mówienia, ton głosu,
 • rozumienie wszystkiego dosłownie (brak rozumienia żartów, sarkazmu, metafor),
 • powtarzanie dźwięków lub słów,
 • niechęć do zmian nawyków i otoczenia,
 • specyficzne zainteresowania, 
 • powtarzalne zachowania (machanie rękami, kręcenie się, układanie przedmiotów w rzędach).

Jak diagnozuje się ucznia z autyzmem?

Objawy autyzmu mogą dać o sobie znać w wieku niemowlęcym, ale też we wczesnym dzieciństwie. Postawienie diagnozy nie jest łatwe. Działania mające na celu ustalenie, czy dziecko faktycznie ma autyzm, obejmują:

 • obserwacje nauczycieli, specjalistów i rodziców,
 • kontrolne badania u pediatry,
 • podstawowe badania przesiewowe w wieku 18 i 24 miesięcy,
 • dodatkowe badania przesiewowe, jeśli dziecko jest w grupie ryzyka,
 • kolejne badania diagnostyczne u neurologa, psychiatry, psychologa.

Przykładowa diagnoza dziecka z autyzmem stawiana jest przez wspomniany już zespół interdyscyplinarny. Taki zespół specjalistów bazuje przy tym na informacjach pozyskanych z wywiadu z rodzicami, a także z dokumentacji medycznej i własnych obserwacji zachowań dziecka, zwłaszcza w kontakcie z rówieśnikami. 

Jak wygląda diagnoza dziecka z autyzmem?

Zasadniczo, dziecko z autyzmem po zdiagnozowaniu zaburzenia powinno otrzymać:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

To właśnie ten drugi dokument nazywany bywa także diagnozą autyzmu. Orzeczenie wydaje jednak poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Dokument zawiera:

 • datę wydania,
 • numer kolejny orzeczenia,
 • dane zespołu orzekającego,
 • dane osobowe diagnozowanego dziecka,
 • informacje o możliwościach psychofizycznych dziecka,
 • informacje o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
 • wskazania/zalecenia do pracy z dzieckiem.

Do przygotowania takiego dokumentu można użyć wzoru diagnozy dziecka z autyzmem. W piśmie uwzględnia się różne zalecenia do pracy z uczniem autystycznym, mające na celu wsparcie jego rozwoju. Są to między innymi:

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe, 
 • terapia logopedyczna,
 • muzykoterapia,
 • ćwiczenia gimnastyczne,
 • ćwiczenia na pamięć i koncentrację uwagi,
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, itd. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Diagnoza dziecka z autyzmem – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)