Diagnoza funkcjonalna – arkusz obserwacyjny – wzór

17,00 

Diagnoza funkcjonalna powinna określać poziom funkcjonowania ucznia w różnych sferach rozwojowych. Na jej podstawie należy wskazać także mocne i słabe strony oraz deficyty i potencjał rozwojowy osoby badanej. Do ustalenia diagnozy wykorzystuje się arkusz obserwacyjny, umożliwiający analizę zachowań i reakcji dziecka w różnych sytuacjach.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru dokumentu, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest diagnoza funkcjonalna?

Diagnoza funkcjonalna sprowadza się do określenia poziomu funkcjonowania dziecka w wielu sferach i aspektach jego rozwoju. Podczas ustalania diagnozy ocenia się rozwój dziecka w różnych sytuacjach, ponieważ środowisko i okoliczności mają wpływ na jego zachowanie i kształtowanie osobowości.

Diagnoza funkcjonalna powinna pozwalać na określenie słabych i mocnych stron dziecka, a także na rozpoznanie jego potencjału rozwojowego. Dzięki diagnozie można ustalić dokładne potrzeby dziecka, a następnie sposoby ich pełnego zaspokojenia.

W oparciu o obserwację w konkretnych sytuacjach specjalista może zidentyfikować wszelkie trudności dziecka i przygotować odpowiedni program terapeutyczny w celu ich wyeliminowania. 

Co ocenia się w arkuszu diagnozy funkcjonalnej?

Należy wiedzieć, że przykładowy arkusz obserwacyjny diagnozy funkcjonalnej zawsze obejmuje ten sam zakres informacji – jest ustandaryzowany. Uwzględnia się w nim ocenę:

 • motoryki małej,
 • motoryki dużej,
 • komunikacji,
 • funkcji poznawczych,
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • nawiązywania kontaktów,
 • percepcji,
 • reakcji na bodźce i mowę,
 • zainteresowania przedmiotami i zabawą.

Diagnozę można poprowadzić zatem w oparciu o uniwersalny wzór arkusza obserwacyjnego diagnozy funkcjonalnej. Dokument przyjmuje postać tabeli, dzięki czemu jest przejrzysty i łatwy do przeanalizowania dla każdej osoby.

Warto pamiętać przy tym, że arkusz to nie jedyne narzędzie diagnozy funkcjonalnej. Pozostałe to wywiad z rodzicami, obserwacja kierowana oraz obserwacja swobodnej zabawy dziecka z rodzicami. 

Co uwzględnia się w arkuszu obserwacyjnym diagnozy funkcjonalnej?

Arkusz obserwacyjny powinien pozwolić na opis rozwoju fizycznego, emocjonalnego, poznawczego i społecznego dziecka. Rozwój fizyczny to rozwój motoryki małej i dużej, czyli między innymi koordynacja ruchowa, sprawność, umiejętność posługiwania się przyborami. Rozwój emocjonalny i społeczny to z kolei:

 • przeważający nastrój,
 • akceptacja rówieśników,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów,
 • radzenie sobie z emocjami,
 • zdyscyplinowanie,
 • motywacja do nauki,
 • stabilność emocjonalna,
 • przeżywanie,
 • radzenie sobie z niepowodzeniami,
 • reakcja na krytykę, itd.

Rozwój poznawczy dotyczy procesu uczenia się, czyli między innymi pamięci, koncentracji uwagi, zainteresowania nauką, umiejętności łączenia faktów i formułowania wniosków czy też systematycznej pracy w szkole. Co ważne, diagnozę funkcjonalną można przeprowadzić w celu ułożenia programu terapeutycznego, ale także w takich sytuacjach jak rozwód rodziców.

Jeśli opiekunowie chcą sprawdzić, jak funkcjonuje dziecko w okresie okołorozwodowym, mogą zlecić specjalistom z poradni ustalenie diagnozy funkcjonalnej. Rozwód wiąże się z trudnymi emocjami i może wywoływać u dzieci między innymi zaburzenia nastroju, apatię czy agresję.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Diagnoza funkcjonalna – arkusz obserwacyjny – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)