Obserwacja dziecka przykład – wzór

17,00 

Obserwacja dziecka polega na zbieraniu informacji na temat zachowania, umiejętności postępów i rozwoju dziecka w różnych obszarach życia. Sprawozdanie z takiej obserwacji stanowi natomiast analizę zebranych informacji. Należy odnieść się w nim do umiejętności motorycznych, komunikacyjnych, społecznych czy emocjonalnych dziecka. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru obserwacji dziecka, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest obserwacja dziecka?

Przykładowa obserwacja dziecka to narzędzie diagnostycznie, które wykorzystują w swojej pracy wychowawcy grup przedszkolnych. Celem jej prowadzenia jest zebranie informacji na temat tego, jak rozwija się dziecko:

  • fizycznie,
  • emocjonalnie,
  • społecznie,
  • intelektualnie. 

Obserwacje dzieci prowadzone są przez cały okres pobytu uczniów w przedszkolu lub żłobku. Najczęściej nauczyciel prowadzi przy tym arkusz obserwacji, który zawiera pytania dotyczące zachowań dziecka, jego umiejętności oraz postępów.

Przykładowa obserwacja dziecka może odnosić się do rozwoju fizycznego (motoryki dużej i małej), do rozwoju poznawczego (w tym między innymi do zdolności myślenia, komunikowania się, rozumienia, zapamiętywania), do rozwoju społecznego oraz emocjonalnego (wyrażanie emocji, budowanie relacji).

Jaki jest cel opracowania sprawozdania z obserwacji dziecka?

Nauczyciel obserwuje w sposób ciągły wszystkich uczniów. Sporządzając sprawozdanie z obserwacji dziecka, skupia się natomiast na porównaniu jego poziomu i tempa rozwoju do rówieśników. Obserwacja dziecka może okazać się niezbędna między innymi w celu objęcia dziecka pomocą poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dotyczy to między innymi maluchów z autyzmem czy zespołem Aspergera. Wyniki obserwacji to także cenne źródło informacji o dziecku dla samych rodziców. Nauczyciel powinien regularnie przekazywać im bowiem wiedzę o uczniu, aby opiekunowie mieli świadomość, z czym dziecko ma problemy i jak radzi sobie w placówce. 

Jak opracować pismo z obserwacji dziecka?

Do podsumowania prowadzonych obserwacji nauczyciel może użyć wzoru sprawozdania z obserwacji dziecka. Pismo podpowiada, jakie aspekty funkcjonowania ucznia w przedszkolu należy wziąć tutaj pod uwagę.

Źródłem informacji dla nauczyciela powinny pozostać jednak własne obserwacje, konsultacje prowadzone z innymi pracownikami placówki oraz analiza wytworów dziecka. W przykładach obserwacji dziecka najczęściej wyszczególnia się podział funkcjonowania ucznia na obszary takie jak:

  • rozwój fizyczny, 
  • rozwój emocjonalny, 
  • rozwój społeczny,
  • rozwój poznawczy (wiedza ogólna, pamięć, spostrzeganie, rozwój mowy, rozwój umiejętności matematycznych).

Wypełnione sprawozdanie z obserwacji dziecka przypomina zatem opinię o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu. Ujmuje się w nim bowiem szeroki zakres informacji wynikających z obserwacji i analizy, w tym opis poziomu samoobsługi dziecka, jego stosunku do norm i zasad panujących w placówce, relacji z rówieśnikami, motoryki dużej i małej, przeżywania i wyrażania emocji, dojrzałości emocjonalnej, uwagi, ekspresji i wielu innych. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Obserwacja dziecka przykład – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)