Dodatek na start dla nauczyciela – wzór pisma

17,00 

Dodatek na start dla nauczyciela zastąpił zasiłek na zagospodarowanie, przyznawany nauczycielom odbywającym przygotowanie do pracy w zawodzie. Obecnie świadczenie wynosi 1000 zł i jest jednorazowe. Jak ubiegać się o dodatek na start dla nauczyciela?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest dodatek na start dla nauczyciela?

Jak zostało wspomniane, dodatek na start dla nauczyciela to jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł. Dodatek wypłacany jest w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu. Można otrzymać go tylko raz w ciągu całej kariery nauczyciela.

Dodatek nie należy się pedagogom ze stopniem nauczyciela kontraktowego. Podstawę jego przyznania stanowi odbywanie przygotowania do zawodu, zatem wniosek o dodatek na start może wnieść tylko nauczyciel bez jakiegokolwiek stopnia awansu zawodowego.

Dodatek wypłaca się jedynie nauczycielom zatrudnionym w placówkach publicznych. Dyrektor szkoły prywatnej nie ma obowiązku wypłacenia świadczenia zatrudnionym nauczycielom, nawet jeśli spełniają kryteria jego otrzymania. 

Jak ubiegać się o dodatek na start dla nauczyciela?

Dodatek na start powinien zostać wypłacony automatycznie każdemu nauczycielowi, który spełnia warunki przyznania takiego świadczenia. Niekiedy zdarza się jednak, że po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia przygotowania do pracy w zawodzie nauczyciel początkujący nie otrzymuje dodatku.

W takiej sytuacji warto użyć wzoru pisma w sprawie dodatku na start dla nauczyciela, aby przypomnieć dyrekcji o swoim uprawnieniu. Należy pamiętać, że dodatek należy się nauczycielowi, który odbywa przygotowanie do zawodu oraz spełnia następujące warunki:

  • jest zatrudniony w szkole w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć,
  • zajmuje stanowisko zgodne ze swoimi kwalifikacjami. 

Oznacza to, że dodatek może otrzymać nauczyciel, który nie pracuje na cały etat, ale jednocześnie musi on być zatrudniony na co najmniej ½ etatu. Bez względu na wymiar jego czasu pracy świadczenie zawsze wynosi 1000 zł – nie jest proporcjonalnie zmniejszane. 

Kiedy nauczyciel nie otrzyma dodatku na start?

Jeśli nauczyciel spełnia wszystkie warunki i złoży przykładowy wniosek o dodatek na start dla nauczyciela, powinien otrzymać takie świadczenie na mocy obowiązujących przepisów. Należy wiedzieć jednak, że nie każdy pedagog ma prawo do dodatku na start. Odmowę otrzyma między innymi:

  • nauczyciel bez kwalifikacji, zatrudniony w placówce za zgodą kuratora oświaty
  • nauczyciel, który zrealizował wcześniej staż na stopień nauczyciela kontraktowego. 

Nawet jeśli nauczyciel odbywa przygotowanie do zawodu po raz kolejny, ponieważ wcześniej nie ukończył stażu, nie otrzyma dodatku na start, jeśli wcześniej otrzymał inne świadczenie o podobnym charakterze.

Wyjątkiem od obowiązujących reguł jest przyznanie świadczenia nauczycielowi zatrudnionemu w szkole na podstawie art. 10 karty nauczyciela, czyli na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela lub w związku z potrzebą wynikającą z organizacji nauczania.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dodatek na start dla nauczyciela – wzór pisma”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)