Informacja o niepodejmowaniu obowiązku szkolnego przez dziecko

17,00 

Informację o niepodejmowaniu obowiązku szkolnego przez dziecko rodzice powinni adresować do dyrektora szkoły właściwej ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Pismo należy wnieść w odpowiednim terminie i podeprzeć opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, która potwierdza zasadność takiego rozwiązania. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru informacji, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak przygotować informację o niepodejmowaniu obowiązku szkolnego przez dziecko?

Do przygotowania pisma z informacją dotyczącą niepodejmowania obowiązku szkolnego rodzice mogą użyć uniwersalnego wzoru informacji o niepodejmowaniu obowiązku szkolnego przez dziecko.

Wypełnione pismo należy złożyć na ręce dyrektora szkoły podstawowej, odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Niepodejmowanie obowiązku szkolnego musi być uzasadnione, jednak nie wystarczy, że rodzice poinformują dyrektora o przyczynie podjęcia decyzji w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego.

Uzasadnieniem pisma jest tak naprawdę opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, która wyjaśnia, dlaczego uczeń powinien rozpocząć naukę w klasie pierwszej rok później – np. ze względu na swój poziom rozwoju czy stan emocjonalny. 

Na czym polega odroczenie obowiązku szkolnego?

Przykładowa informacja o niepodejmowaniu obowiązku szkolnego przez dziecko dotyczy uczniów, którzy ukończyli 7. rok życia. W tym roku kalendarzowym, w którym dziecko obchodzi 7. urodziny, powinno podjąć bowiem naukę w klasie 1. szkoły podstawowej.

W uzasadnionych przypadkach obowiązek szkolny można jednak odroczyć – o jeden rok. W takiej sytuacji dziecko kontynuuje naukę w przedszkolu. Ponieważ zadaniem dyrektora jest sprawowanie kontroli nad realizacją obowiązku szkolnego przez dzieci nim objęte, rodzice muszą poinformować go o odroczeniu realizacji tego obowiązku.

W przeciwnym razie kierujący szkołą podstawową będzie zobowiązany do podjęcia odpowiednich działań, w tym do upomnienia rodziców o obowiązku szkolnym dziecka, a nawet do zawiadomienia o sprawie właściwy organ nadzoru, czyli sąd rodzinny. 

Kiedy można złożyć informację o niepodejmowaniu obowiązku szkolnego?

Odroczenie obowiązku szkolnego dotyczy dzieci, które nie mają tak zwanej gotowości szkolnej. W praktyce obowiązek szkolny odracza się, jeśli jest to uzasadnione potrzebami rozwojowymi dziecka, w tym dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W szczególnych przypadkach obowiązek szkolny można odroczyć nawet o dwa lata, jednak nie jednorazowo (dwukrotnie o jeden rok). Czym jest natomiast gotowość szkolna dziecka? Pod pojęciem tym rozumie się działania podejmowane przez rodziców i nauczycieli przedszkola, mające wyposażyć ucznia w niezbędne umiejętności.

Dojrzałość szkolna obejmuje odpowiednie przygotowanie dziecka z punktu widzenia biologicznego, poznawczego, społecznego, fizycznego i emocjonalnego do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Dziecko 7-letnie nie jest gotowe do rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego między innymi w przypadku, kiedy okazuje się niesamodzielne (nie umie samodzielnie jeść, ubierać się) czy też w przypadku, gdy nie jest w stanie skupić się na obowiązkach szkolnych lub nie interesuje się nimi.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Informacja o niepodejmowaniu obowiązku szkolnego przez dziecko”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)