Decyzja Dyrektora w Sprawie Odroczenia Obowiązku Szkolnego

17,00 

Za wydanie decyzji w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego odpowiada dyrektor placówki odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, które ukończyło 7. rok życia. Jeśli jest to uzasadnione, dyrektor powinien wyrazić zgodę na odroczenie obowiązku szkolnego, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jak wygląda decyzja w tej sprawie?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru decyzji, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy można odroczyć obowiązek szkolny?

Przykładowa decyzja dyrektora w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego będzie pozytywna, jeśli rozwiązanie to jest uzasadnione i ma na celu dobro dziecka. Obowiązek szkolny można odroczyć maksymalnie o jeden rok. Przyczyną podjęcia takiej decyzji bywa najczęściej opóźniony rozwój dziecka, związany z:

 • zaburzeniami na tle rozwoju społeczno-emocjonalnego,
 • wadami wymowy,
 • trudnościami ze skupieniem uwagi, 
 • wadami wzroku,
 • chorobami przewlekłymi,
 • traumatycznymi doświadczeniami,
 • częstymi chorobami dziecka, spowodowanymi znacznym osłabieniem odporności, itd. 

Decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego będzie pozytywna, jeśli kontynuowanie nauki w przedszkolu pozwoli dziecku nadrobić zaległości. Dyrektor nie jest w stanie ocenić tego samodzielnie, dlatego zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i dopiero na tej podstawie wydaje odpowiedni dokument. 

Jak napisać decyzję dyrektora w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego?

Ponieważ decyzja dyrektora musi spełniać określone wymogi formalne, należy sporządzić ją w oparciu o obowiązujące przepisy. Można też posiłkować się wzorem decyzji dyrektora w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego. Pismo jest decyzją administracyjną, dlatego musi zawierać:

 • dane szkoły (organu wydającego decyzję),
 • numer decyzji,
 • datę wydania decyzji,
 • opis okoliczności faktycznych (podstawa odroczenia obowiązku szkolnego),
 • uzasadnienie konieczności odroczenia obowiązku szkolnego oraz opis korzyści z podjęcia takiej decyzji,
 • opis kryteriów monitoringu – metod monitorowania postępów ucznia,
 • opis kryteriów sukcesu,
 • treść decyzji: zgoda lub odmowa,
 • podpis dyrektora. 

Ponieważ od decyzji administracyjnej zawsze można się odwołać, dokument powinien zawierać pouczenie z informacją o trybie i terminie wniesienia odwołania. 

Na czym polega odroczenie obowiązku szkolnego?

Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego dyrektor wydaje na wniosek rodziców dziecka. Takie pismo należy złożyć w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7. rok życia, nie później niż do 31. sierpnia. Wniosek można wnieść jeszcze raz po ukończeniu przez dziecko 8 lat.

Odroczenie obowiązku szkolnego jest uzasadnione, jeśli uczeń nie ma tak zwanej gotowości szkolnej. Stwierdzenie braku gotowości szkolnej następuje na podstawie badania w poradni PP, obejmującego część psychologiczną i pedagogiczną.

W przypadku pozytywnej decyzji poradni i dyrektora, uczeń kontynuuje naukę w przedszkolu, nadrabiając zaległości. Przyczyną odroczenia obowiązku szkolnego może być:

 • wada rozwojowa,
 • choroba przewlekła,
 • brak dojrzałości społecznej i emocjonalnej, w tym także lęk separacyjny, 
 • brak odpowiedniej dojrzałości poznawczej.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Decyzja Dyrektora w Sprawie Odroczenia Obowiązku Szkolnego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)