Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego – wzór

17,00 

Obowiązek szkolny dotyczy dzieci, które ukończyły 7. rok życia. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie edukacji wczesnoszkolnej można odroczyć jednak o jeden rok. Wniosek w takiej sprawie składają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, adresując go do dyrektora szkoły podstawowej w okręgu, w którym mieszka rodzina.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy można odroczyć obowiązek szkolny dziecka?

Przykładowy wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego rodzice mogą złożyć w przypadku, kiedy dziecko nie ma tak zwanej gotowości szkolnej. Przyczyną takiego stanu rzeczy bywa:

 • wada rozwojowa,
 • choroba przewlekła,
 • brak odpowiedniej dojrzałości: poznawczej, społecznej, emocjonalnej,
 • trudności z koncentracją uwagi,
 • trudności z respektowaniem norm społecznych.

Zanim rodzice wniosą pismo w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego dziecka, powinni poddać ucznia badaniom. Badanie gotowości szkolnej dzieli się na:

 • badanie poziomu funkcjonowania poznawczego,
 • badanie poziomu rozwoju emocjonalnego, 
 • badanie poziomu opanowania umiejętności szkolnych.

Podstawą wniesienia wniosku o odroczenie obowiązku szkolnego jest więc odpowiednia opinia wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W oparciu o taką opinię dyrektor może odroczyć obowiązek szkolny ucznia o jeden rok. W tym czasie dziecko powinno kontynuować przygotowanie przedszkolne. 

W jakim terminie należy złożyć wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego?

Jak zostało wspomniane, obowiązkiem szkolnym objęte jest dziecko, które kończy 7 lat. Wniosek w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego należy złożyć zatem najpóźniej do 31 sierpnia tego roku, w którym dziecko obchodzi 7 urodziny. Do przygotowania pisma można użyć wzoru wniosku o odroczenie obowiązku szkolnego.

Dokument adresuje się do dyrektora tej szkoły podstawowej, która znajduje się w obwodzie, w którym dziecko mieszka. Do pisma należy dołączyć  orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczące gotowości szkolnej. 

Kiedy dziecko nie ma gotowości szkolnej?

Podstawą odroczenia obowiązku szkolnego jest brak gotowości szkolnej, czyli niedostateczny poziom dojrzałości dziecka. Badanie gotowości szkolnej ma pomóc w określeniu, czy dziecko podoła obowiązkom pierwszoklasisty. Wątpliwości w tym zakresie mogą pojawić się w przypadku, kiedy dziecko:

 • cierpi na wady rozwojowe i choroby wrodzone,
 • ma poważną wadę wymowy,
 • cierpi na choroby przewlekłe typu cukrzyca,
 • jest niepełnosprawne intelektualnie lub fizycznie,
 • ma poważną wadę wzroku lub słuchu,
 • nie jest dojrzałe społecznie i emocjonalnie, np. ma silny lęk separacyjny, trudności z kontrolowaniem emocji. 

Gotowość szkolna obejmuje także zdolność koncentrowania uwagi na wykonywanych zadaniach oraz skupiania uwagi podczas nauki. W końcu dziecko w klasie 1. szkoły podstawowej musi być w stanie „usiedzieć” przy stoliku przez około 45 minut – tyle, ile trwa lekcja.

Gotowość szkolna to także zainteresowanie dziecka liczeniem, czytaniem i pisaniem, prawidłowo ukształtowana mowa czy nawet umiejętność posługiwania się przyborami do pisania.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)