Opinia nauczyciela o odroczeniu obowiązku szkolnego – wzór

17,00 

O odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka decyduje dyrektor szkoły podstawowej w okręgu, w którym dziecko mieszka. Decyzję tego typu podejmuje się jednak na podstawie profesjonalnej opinii nauczyciela zatrudnionego w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinia dotyczy braku gotowości szkolnej dziecka.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii nauczyciela, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Na czym polega odroczenie obowiązku szkolnego?

Obowiązek szkolny dotyczy dzieci, które ukończyły 7. rok życia. Jeśli uczeń na tym etapie rozwoju nie jest w stanie podjąć nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, można odroczyć jego obowiązek szkolny o jeden rok. W tym celu należy uzyskać opinię nauczyciela przedszkola – wychowawcy grupy, do której należy dziecko.

Taka przykładowa opinia nauczyciela o odroczeniu obowiązku szkolnego powinna informować o tym, czy dziecko prezentuje gotowość szkolną. Opinię oraz wniosek w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego rodzice składają na ręce dyrektora szkoły podstawowej, odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Jeśli kierujący placówką wyrazi zgodę na taką prośbę, uczeń powinien kontynuować naukę w przedszkolu przez kolejny rok szkolny. 

Jak napisać opinię nauczyciela o odroczeniu obowiązku szkolnego?

Przykładowa opinia nauczyciela o odroczeniu obowiązku szkolnego wiąże się z diagnozą gotowości szkolnej. Można powiedzieć, że dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole podstawowej, jeśli:

 • jest odpowiednio sprawne fizycznie (samodzielne),
 • jest dojrzałe emocjonalnie,
 • potrafi przystosować się do wymagań szkoły i współżyć z grupą rówieśniczą (dojrzałość społeczna),
 • potrafi pisać, czytać i liczyć na odpowiednim poziomie.

Do przygotowania opinii nauczyciel może użyć sprawdzonego wzoru opinii nauczyciela o odroczeniu obowiązku szkolnego. Dokument odnosi się do takich aspektów funkcjonowania ucznia, jak:

 • słuchanie ze zrozumieniem,
 • współpraca z rówieśnikami,
 • samodzielne wypowiadanie się,
 • wykonywanie prostych zadań matematycznych,
 • wykonywanie czynności samoobsługowych,
 • sprawność ruchowa,
 • posługiwanie się przyborami szkolnymi,
 • kompetencje językowe,
 • znajomość ludzkiego ciała, itd.

Kiedy dziecko nie ma gotowości szkolnej?

Opinia nauczyciela o odroczeniu obowiązku szkolnego będzie pozytywna – tj. wskazująca na potrzebę odroczenia obowiązku szkolnego – jeśli dziecko nie ma gotowości szkolnej. W praktyce oznacza to, że w wieku 7 lat do szkoły nie pójdzie uczeń, który:

 • nie ma odpowiedniej dojrzałości poznawczej,
 • ma niższe niż przeciętne możliwości intelektualne,
 • mierzy się z chorobami przewlekłymi, wadami wrodzonymi, np. wadą słuchu, wadą wymowy,
 • nie ma odpowiedniej dojrzałości społecznej i emocjonalnej, np. nie potrafi kontrolować emocji, ma silny lęk separacyjny, nie umie respektować norm społecznych,
 • nie potrafi koncentrować uwagi na wykonywanych zadaniach,
 • nie potrafi skupiać uwagi podczas nauki, itd.

Odroczenie obowiązku szkolnego dotyczy zatem w głównej mierze dzieci z niepełnosprawnością lub z różnego typu chorobami, które mają wpływ na rozwój i funkcjonowanie ucznia w placówce. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Opinia nauczyciela o odroczeniu obowiązku szkolnego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)