Informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela – wzór

17,00 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła musi przygotować dla nauczyciela szczegółową informację o warunkach zatrudnienia. Dokument powinien zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych. Należy też przekazać go nauczycielowi w odpowiednim terminie. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru informacji, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czy informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela jest obowiązkowa?

Obowiązek przedstawienia informacji o warunkach zatrudnienia dotyczy nauczycieli nowo zatrudnionych. Od 2023 roku dokument ten jest bardziej obszerny, co oznacza, że musi opisywać warunki zatrudnienia bardziej szczegółowo.

Obowiązek przygotowywania takiej informacji o warunkach zatrudnienia dotyczy nauczycieli zatrudnionych po 7 kwietnia 2023 roku. Szkoły nie muszą aktualizować informacji już przekazanej nauczycielom zatrudnionym przed tą datą, chyba że złożą w tej sprawie wniosek (pisemny).

W takiej sytuacji placówka powinna w ciągu 3 miesięcy przedstawić zaktualizowaną informację o warunkach zatrudnienia, zgodną z obowiązującymi przepisami. W dokumencie muszą pojawić się między innymi zasady rozwiązywania stosunku pracy czy zasady przemieszczania się pomiędzy różnymi miejscami wykonywania pracy. 

Jak przygotować informację o warunkach zatrudnienia nauczyciela?

Informację o warunkach zatrudnienia szkoła może sporządzić na podstawie przykładowego wzoru informacji o warunkach zatrudnienia nauczyciela. Warto wiedzieć również, że przepisy pozwalają zastąpić opis odpowiednią podstawą prawną. Możliwość ta nie dotyczy jedynie:

 • zasad przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy, 
 • terminu, miejsca, czasu i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę,
 • przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy,
 • sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
 • układu zbiorowego pracy.

Te elementy trzeba opisać samodzielnie.

Jakie elementy powinna zawierać przykładowa informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela?

Przykładowa informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela to bardzo obszerny dokument. W przypadku zatrudnienia nowego pracownika, szkoła musi przedstawić takie pismo w ciągu 7 dni od dopuszczenia nauczyciela do pracy na danym stanowisku. Zgodnie z przepisami informacje o warunkach zatrudnienia obejmują:

 • dobową i tygodniową normę czasu pracy,
 • dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy,
 • przerwy w pracy,
 • dobowy i tygodniowy odpoczynek,
 • zasady pracy w godzinach nadliczbowych,
 • zasady dotyczące przechodzenia ze zmiany na zmianę,
 • zasady dotyczące przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,
 • inne niż uzgodnione w umowie o pracę składniki wynagrodzenia, świadczenia pieniężne lub rzeczowe,
 • wymiar przysługującego płatnego urlopu,
 • zasady rozwiązania stosunku pracy,
 • prawo pracownika do szkoleń, 
 • informacje o układzie zbiorowym pracy,
 • termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłacania wynagrodzenia za pracę,
 • informacje o porze nocnej,
 • sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy, a także usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

W przypadku nauczyciela nie wszystkie z wymienionych elementów zostaną uwzględnione w informacji o warunkach zatrudnienia. Przykładowo, pedagoga nie dotyczy między innymi dobowy wymiar czasu pracy.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)