Zaświadczenie o pracy nauczyciela w szczególnych warunkach – wzór

17,00 

Zaświadczenie o pracy nauczyciela w szczególnych warunkach ma związek z ubieganiem się o przyznanie emerytury z rekompensatą za pracę w warunkach szczególnych lub za pracę w szczególnym charakterze. Dokument wydaje pracodawca, czyli dyrektor szkoły. Jak powinno wyglądać takie zaświadczenie?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru zaświadczenia, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy nauczyciel może otrzymać zaświadczenie o pracy w szczególnych warunkach?

Zasadniczo, praca każdego nauczyciela może zostać określona pracą w szczególnych warunkach. Wynika to ze specyfiki tego zawodu oraz warunków, jakie panują w szkole. Nauczyciel każdego dnia przebywa w obiekcie wypełnionym setkami osób, co wiąże się ze zgiełkiem i hałasem. Pedagog nierzadko prowadzi także zajęcia dla grup łączonych, co dodatkowo nadwyręża jego możliwości.

Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik pedagogiczny wykonujący pracę nauczycielską jest uważany za wykonującego pracę w szczególnym charakterze. Zatem ze względu na charakter swojej pracy, nauczycielowi należy się rekompensata do emerytury.

Polega ona doliczeniu odpowiedniej kwoty do kapitału początkowego – na tej podstawie oblicza się wysokość emerytury z ZUS. Należy wiedzieć, że rozwiązanie to służy wynagrodzeniu nauczycielowi faktu świadczenia pracy w trudnych warunkach (mogących mieć wpływ na stan zdrowia emerytowanego pedagoga).

Prawo do emerytury z rekompensatą może nabyć osoba urodzona po 31. grudnia 1948 roku, która posiada 15 lat stażu pracy w warunkach niekorzystnych (licząc do 2009 roku).

Jak wygląda zaświadczenie o pracy nauczyciela w szczególnych warunkach?

Aby ZUS przyznał nauczycielowi emeryturę z rekompensatą, konieczne jest przedstawienie w zakładzie ubezpieczeń zaświadczenia od pracodawcy. Dokument wydaje pedagogowi dyrektor placówki zatrudniającej. Przykładowe zaświadczenie o pracy nauczyciela w szczególnych warunkach musi zawierać między innymi:

  • dane nauczyciela,
  • dane placówki,
  • opis stanowiska pracy,
  • opis wykonywanej pracy. 

Dokument warto przygotować, stosując uniwersalny wzór zaświadczenia o pracy nauczyciela w szczególnych warunkach. Pismo pomaga opracować zaświadczenie wolne od braków lub błędów formalnych. 

Jak uzyskać rekompensatę z tytułu pracy nauczyciela?

Wniosek do ZUS o rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze może złożyć nauczyciel, który:

  • urodził się po 31. grudnia 1948 roku,
  • przed 1. stycznia 2009 r. pracował w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w sposób stały, w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 15 lat,
  • nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub emerytury pomostowej,
  • wystąpił z wnioskiem o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym.

Do wniosku należy dołączyć świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach/w szczególnym charakterze. Zaświadczenie może wydać pracodawca, u którego nauczyciel był zatrudniony lub jego następca, na podstawie dokumentacji osobowej. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zaświadczenie o pracy nauczyciela w szczególnych warunkach – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)