Wzór wniosku o rekompensatę dla nauczyciela

17,00 

Rekompensata przysługuje emerytowanemu nauczycielowi z tytułu świadczenia pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Rekompensata nie jest jednak osobnym świadczeniem – dolicza się ją do kapitału początkowego, co ma wpływ na ogólną wysokość emerytury. Jak uzyskać rekompensatę dla nauczyciela?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest rekompensata dla nauczyciela?

Rekompensata stanowi dodatek do kapitału początkowego. Wraz z nim jest waloryzowana i powiększa podstawę obliczenia emerytury. Rekompensatę należy rozumieć również jako odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu:

 • pracy w szczególnych warunkach,
 • pracy w szczególnym charakterze.

Dotyczy to osób, które nie mają ustalonego prawa do emerytury pomostowej. ZUS ustala rekompensatę osobom, które:

 • przed 1 stycznia 2009 r. pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w sposób stały oraz w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 15 lat,
 • nie mają ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury,
 • wystąpiły z wnioskiem o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym 
 • złożyły wniosek o rekompensatę wraz ze świadectwem pracy lub zaświadczeniem, potwierdzającym fakt wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Kiedy nauczyciel może uzyskać rekompensatę?

Należy wiedzieć, że rekompensata nie jest osobnym świadczeniem, lecz dodatkiem do kapitału początkowego. W związku z tym nie trzeba składać osobnego wniosku o naliczenie takiej rekompensaty, jeśli wszystkie niezbędne dokumenty nauczyciel złoży wraz z wnioskiem o emeryturę. ZUS naliczy wtedy dodatek na podstawie świadectwa prawy.

Przechodząc na emeryturę, pedagog powinien zatem przedstawić w zakładzie ubezpieczeń:

 • wniosek o emeryturę z wnioskiem o rekompensatę,
 • dokumenty, które potwierdzają fakt wykonywania pracy w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach.

Warto pamiętać przy tym o pozostałych warunkach, jakie musi spełniać nauczyciel. Rekompensata należy się bowiem jedynie pedagogom z co najmniej 15-letnim stażem pracy w:

 • ośrodkach szkolno wychowawczych, 
 • schroniskach dla nieletnich, 
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • ośrodkach socjoterapii.

Czy warto ubiegać się o rekompensatę dla nauczyciela?

Przykładowy wniosek o rekompensatę dla nauczyciela daje emerytowanemu pedagogowi możliwość uzyskania dodatkowych środków pieniężnych w kwocie, która wynosi najczęściej nawet kilkaset złotych miesięcznie. Jeśli ZUS doliczy rekompensatę do kapitału początkowego, jej wysokość zależna będzie od stażu pracy i czasu pracy nauczyciela.

Zastosowanie znajdzie też wzór: 64,32 zł x K x X, w którym K oznacza kwotę emerytury hipotetycznej, a X jest współczynnikiem, który określa, jaką część wymogów uprawniających do otrzymania wcześniejszej emerytury spełnił pedagog do dnia 31. grudnia 2008 roku.

W większości przypadków nauczyciele z naliczoną rekompensatą otrzymują emeryturę wyższą o około 300 – 400 zł. Składając wniosek o rekompensatę, osoba przechodząca na emeryturę może więc jedynie zyskać.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wzór wniosku o rekompensatę dla nauczyciela”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)