Jak napisać opinię Rady Rodziców o pracy nauczyciela do awansu?

17,00 

Rada rodziców przygotowuję opinię o pracy nauczyciela przede wszystkim w dwóch przypadkach: do oceny pracy nauczyciela, którą ustala dyrektor szkoły oraz do awansu, czyli dla komisji awansowej. Za każdym razem celem przedstawienia takiej opinii jest zgromadzenie informacji na temat pracy pedagoga, istotnych z punktu widzenia rodziców oraz uczniów. Jak powinna wyglądać opinia rady rodziców o pracy nauczyciela do awansu?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii Rady Rodziców, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Po co sporządza się opinię rady rodziców o pracy nauczyciela do awansu?

Przykładowa opinia rady rodziców o pracy nauczyciela do awansu ma pomóc komisji awansowej w podjęciu decyzji dotyczącej wyróżnienia danego pedagoga za jego pracę. Informacje na temat postawy nauczyciela uzyskane od rady rodziców mają inny charakter niż opinie takich podmiotów jak rada pedagogiczna czy dyrektor zatrudniający pedagoga.

Dokument stanowi dodatkowe źródło wiedzy o zasługach nauczyciela dla szkoły i środowiska lokalnego. Pomaga również ocenić jego pracę w zakresie kompetencji i osiągnięć.

Jak przygotować opinię rady rodziców o pracy nauczyciela do awansu?

Do przygotowania opinii na temat pracy nauczyciela rada może użyć sprawdzonego wzoru przykładowej opinii rady rodziców o pracy nauczyciela do awansu. Dokument podpowiada, jakie kwestie warto uwzględnić w takiej opinii oraz jak opisać swoje spostrzeżenia na temat postawy i działań pedagoga.

Zasadniczo, wzór bazuje na wybranych kryteriach oceny pracy nauczycieli, wyliczonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Są to te kryteria, które okazują się najistotniejsze dla uczniów oraz ich rodziców, czyli:

  • znajomość i stosowanie praw dziecka,
  • kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie, 
  • wspieranie uczniów w ich rozwoju,
  • tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa każdego ucznia w życiu szkoły i środowiska lokalnego,
  • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka,
  • współpraca z rodzicami,
  • kształtowanie u uczniów świadomości posiadanych praw,
  • kształtowanie u uczniów postaw: obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym poprzez własny przykład.

Opinia rady rodziców o pracy nauczyciela w procedurze ustalenia oceny pracy

Podobną opinię o pracy nauczyciela rada rodziców przygotowuje w związku z ustalaniem oceny pracy pedagoga. Opinię wydaje się na wniosek dyrektora w terminie 14 dni. Brak opinii nie wstrzymuje procedury, a sama jej treść nie jest wiążąca dla kierującego placówką.

Niemniej jednak dyrektor musi wystąpić o taką opinię, ponieważ ma obowiązek współdziałania z innymi organami szkoły. Opinia o pracy nauczyciela przygotowana przez radę rodziców sprawia, że ustalona ocena pracy pedagoga jest kompletna i wielowymiarowa. Rodzice patrzą bowiem nieco inaczej na postawę nauczyciela.

Oceniają go z punktu widzenia opiekunów i uczniów, a nie z punktu widzenia pedagogów. Dzięki temu zwracają uwagę na inne czynniki, a ich opinia uzupełnia obraz nauczyciela, jaki ma przed sobą kierujący placówką. Warto wspomnieć, że ocenę pracy nauczyciela ustala się nie częściej niż co 12 miesięcy.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Jak napisać opinię Rady Rodziców o pracy nauczyciela do awansu?”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)