Przykładowa opinia Rady Rodziców o pracy nauczyciela do awansu

17,00 

Opinia rady rodziców o pracy nauczyciela przygotowywana jest zarówno w procesie ustalania oceny pracy pedagoga, jak i dla komisji awansowej. Dokument dostarcza komisji dodatkowych informacji, przydatnych przy podejmowaniu decyzji o awansie. Opinia powinna potwierdzać kompetencje i osiągnięcia nauczyciela.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać opinię rady rodziców o pracy nauczyciela do awansu?

Przygotowując opinię rady rodziców o pracy nauczyciela, warto pamiętać, że opinia ta ma różnić się od opinii rady pedagogicznej. Rodzice oceniają bowiem pedagoga z perspektywy własnej, czyli z punktu widzenia rodziców oraz samych uczniów.

Do opracowania dokumentu można użyć wzoru przykładowej opinii rady rodziców o pracy nauczyciela do awansu. Dokument nawiązuje do kryteriów oceny pracy nauczyciela, istotnych dla rady rodziców, takich jak:

 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki opieki, wychowania i nauki,
 • znajomość praw dziecka i ich realizację,
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju, 
 • kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie,
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, 
 • kształtowanie u uczniów świadomości posiadanych praw oraz postawy obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej – także poprzez własny przykład,
 • przestrzeganie przepisów z zakresu funkcjonowania szkoły,
 • współpraca z rodzicami.

Jakie znaczenie ma opinia rady rodziców o pracy nauczyciela do awansu?

O opinię rady rodziców o pracy nauczyciela występuje się po to, aby uzyskać pełny obraz jego zasług dla szkoły, uczniów i środowiska lokalnego. Rada może zatwierdzić kompetencje i osiągnięcia pedagoga, utwierdzając komisję awansową w decyzji dotyczącej awansu nauczyciela.

Opinia przedstawia pedagoga z perspektywy innej niż przełożony (dyrektor) czy współpracownicy (rada pedagogiczna). Dzięki niej można zatem zdobyć inne informacje o postępowaniu, zachowaniu i zasługach pedagoga. Przykładowa opinia rady rodziców o pracy nauczyciela do awansu skupia się na:

 • relacjach nauczyciela i uczniów,
 • współpracy nauczyciela z rodzicami,
 • zaangażowaniu nauczyciela w życie szkoły, społeczności lokalnej.

Natomiast opinia rady pedagogicznej będzie w tym czasie omawiać przede wszystkim kompetencje pedagoga związane z prowadzeniem zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych. 

Opinia rady rodziców a ocena pracy nauczyciela

O opinię rady rodziców występuje dyrektor szkoły między innymi w ramach prowadzonej procedury ustalenia oceny pracy nauczyciela. Pismo ma wtedy podobne znaczenie – dostarcza informacji o pracy pedagoga, istotnych z punktu widzenia rodziców i uczniów, a nie pozostałych nauczycieli.

Dokument powinien zostać wydany w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia rady o rozpoczęciu procedury. Jednak brak opinii nie wstrzymuje dalszej pracy nad oceną. Natomiast jej treść nie jest dla dyrektora zobowiązująca. Zarówno opinia do awansu, jak i do oceny pracy nauczyciela mogą nawiązywać do kryteriów oceny pracy nauczyciela – obowiązkowych i dodatkowych.  

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowa opinia Rady Rodziców o pracy nauczyciela do awansu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)