Koncepcja pracy Przedszkola do konkursu na Dyrektora – wzór

17,00 

Jednym z dokumentów, jakie przygotowuje kandydat na dyrektora przedszkola, jest koncepcja pracy placówki. Zgodnie z przepisami koncepcja powinna przedstawiać wizję i cel rozwoju przedszkola wraz z działaniami, jakie trzeba podjąć, aby osiągnięcie wskazanego celu było możliwe.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru koncepcji pracy Przedszkola do konkursu na Dyrektora, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Co to jest koncepcja pracy przedszkola do konkursu na dyrektora?

Jak zostało wspomniane, koncepcja pracy przedszkola to opis planów, strategii i metod pracy, jakie placówce proponuje dany kandydat na dyrektora. Opisywane cele, które chciałby osiągnąć jako kierujący placówką, powinny wiązać się natomiast z podwyższeniem jakości nauczania w przedszkolu.

Krótko mówiąc, przykładowa koncepcja pracy przedszkola do konkursu na dyrektora to wizja funkcjonowania placówki pod kierownictwem danego kandydata. Dokument ten jest niezbędny w procedurze rekrutacji i pomaga komisji konkursowej wyłonić odpowiednią osobę na stanowisko kierującego placówką.

Na podstawie koncepcji pracy przedszkola da się ocenić:

 • jakie kompetencje ma kandydat,
 • jakie plany wobec placówki ma kandydat – związane z jej działalnością i rozwojem,
 • jakie zmiany kandydat może wprowadzić w placówce.

Jak przygotować koncepcję pracy przedszkola do konkursu na dyrektora?

Opracowanie pierwszej koncepcji pracy przedszkola nie jest łatwym zadaniem. Kandydat może więc posiłkować się w tym zakresie gotowym wzorem koncepcji pracy przedszkola do konkursu na dyrektora, odpowiednio modyfikując ten dokument. Pismo dzieli się na wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

W jego treści należy uwzględnić natomiast:

 • opis planów rozwoju pedagogicznego placówki, czyli proponowane metody nauczania i działania wspierające rozwój uczniów,
 • opis misji placówki – jej główne cele i wartości, którymi ma kierować się przedszkole,
 • plan współpracy z rodzicami, czyli sposoby zaangażowania rodziców w życie przedszkola,
 • plan zarządzania personelem dotyczący rekrutacji, szkoleń, wsparcia dla nauczycieli,
 • plan zarządzania finansami i zasobami przedszkola – jak kandydat planuje  efektywnie wykorzystywać te zasoby,
 • sposób dokonania oceny i metody monitorowania postępów w zakresie podejmowanych działań i osiąganych celów.

W przykładowej koncepcji pracy przedszkola do konkursu na dyrektora można uwzględnić też słabe strony placówki, jej problemy i propozycje ich wyeliminowania, a także sposoby na lepsze wykorzystanie potencjału, jaki posiada przedszkole.

Przykładowe cele do koncepcji pracy przedszkola

Główną częścią koncepcji pracy przedszkola jest opis wizji i celu rozwoju placówki. Przykładowe działania, jakie może zaproponować tutaj kandydat na dyrektora to:

 • inspirowanie nauczycieli do twórczego stylu pracy,
 • promowanie świadomości ekologicznej,
 • upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom kontakt z naturą,
 • kształtowanie odpowiedzialnych postaw wobec ochrony zdrowia i przeciwdziałania zagrożeniom,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania i współżycia z rówieśnikami,
 • przeciwdziałanie infekcjom poprzez różne formy aktywności,
 • budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami, itd.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Koncepcja pracy Przedszkola do konkursu na Dyrektora – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)