Jak uzasadnić przystąpienie do konkursu na Dyrektora Przedszkola

17,00 

Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora przedszkola ma przekonać zarząd placówki lub komisję rekrutacyjną do tego, że dany kandydat najlepiej nadaje się do pełnienia funkcji kierowniczej w przedszkolu. Uzasadnienie sporządza się obowiązkowo i składa wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Jak je przygotować?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru uzasadnienia przystąpienia do konkursu na Dyrektora Przedszkola, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kto może zostać dyrektorem przedszkola?

Osoba zainteresowana objęciem stanowiska dyrektora przedszkola, musi spełniać wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, dyrektorem przedszkola może zostać tylko nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który jest w stanie pochwalić się:

  • co najmniej 5-letnim stażem pracy na stanowisku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego,
  • co najmniej bardzo dobrą oceną pracy za okres ostatnich 5 lat,
  • posiadaniem odpowiedniego przygotowania pedagogicznego, nabytego podczas studiów lub kursu dla nauczycieli lub podczas studiów,
  • wykształceniem wyższym oraz tytułem naukowym, np. magistra.

Fakt spełniania tych kryteriów kandydat potwierdza, przedstawiając odpowiednie dokumenty. Wymaga się również, aby osoba zainteresowana stanowiskiem dyrektora, dysponowała zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji kierowniczej. Dyrektor nie może być też osobą karaną czy osobą, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne.

Czym jest uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora przedszkola?

Przykładowe uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora przedszkola przyjmuje najczęściej postać listu, podzielonego na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Kandydat przedstawia w nim powody przystąpienia do konkursu i zainteresowania się objęciem stanowiska dyrektora w placówce.

Uzasadnienie może stanowić sposób na wyróżnienie się na tle innych kandydatów oraz na przekonanie komisji do tego, że dana osoba jest idealnym kandydatem na stanowisko dyrektora. W piśmie warto odnieść się zatem do swoich kwalifikacji, umiejętności, kompetencji twardych i miękkich, a także ważnych cech osobowości czy zainteresowań związanych z kulturą i oświatą.

Kluczowym elementem uzasadnienia jest też opis doświadczenia zawodowego, w tym 

  • doświadczenia w pracy z dziećmi,
  • doświadczenia w zarządzaniu.

Jakie znaczenie ma uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora przedszkola?

Do opracowania uzasadnienia przystąpienia do konkursu kandydat może użyć wzoru przykładowego uzasadnienia przystąpienia do konkursu na dyrektora przedszkola. Pismo podpowiada, jak wyróżnić swoją kandydaturę i przekonać komisję do tego, że dany kandydat jest najlepszą osobą na stanowisko kierującego placówką.

Właśnie taką rolę pełni uzasadnienie przystąpienia do konkursu. W treści takiego dokumentu można odnieść się między innymi do swojej wizji przyszłej pracy przedszkola, celów, które kandydat chciałby osiągnąć jako dyrektor oraz sposobu ich osiągnięcia, czyli konkretnych działań, które pozwolą podnieść jakość pracy placówki.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Jak uzasadnić przystąpienie do konkursu na Dyrektora Przedszkola”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)