Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej

17,00 

Kandydat, który zgłasza się do konkursu na dyrektora szkoły podstawowej, przedstawia dokumenty potwierdzające fakt spełniania określonych wymogów, a także własne uzasadnienie przystąpienia do konkursu. Pismo to jest obowiązkowe i stanowi sposób na wyróżnienie danej kandydatury wśród innych osób zainteresowanych objęciem stanowiska kierowniczego w danej placówce. Jak przygotować uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora szkoły podstawowej?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru uzasadnienia przystąpienia do konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kto może zostać dyrektorem szkoły podstawowej?

Przepisy prawa oświatowego przedstawiają szereg wymagań, jakie musi spełniać każdy kandydat na dyrektora szkoły. Stanowisko to może objąć przede wszystkim nauczyciel mianowany lub dyplomowany, posiadający wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy – magister, magister inżynier, inny równorzędny.

Od kandydata wymaga się także przygotowania pedagogicznego, które można nabyć podczas kursu lub studiów. Poza tym, dyrektorem szkoły może zostać tylko osoba, która jest w stanie pochwalić się co najmniej 5-letnim stażem pracy w roli nauczyciela oraz co najmniej bardzo dobrą oceną pracy za okres tych pięciu lat.

Dyrektor nie może być też osobą karaną czy osobą, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne. Na potwierdzenie spełniania tych wymogów, kandydat przedstawia komisji odpowiednią dokumentację. Oprócz niezbędnych zaświadczeń przygotowuje także własne przykładowe uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora szkoły podstawowej. 

Jakie informacje powinno zawierać uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora szkoły podstawowej?

Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora szkoły to odrębny dokument lub część życiorysu kandydata. Przepisy nie informują, co powinno zawierać takie pismo.

Najczęściej jednak uwzględnia się w nim opis celu rozwoju placówki (wizji) oraz działań, których podjęcie pozwoli osiągnąć ten cel, czyli stworzyć odpowiednie warunki do realizacji działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkoły.

Dyrektor może wykorzystać uniwersalny wzór uzasadnienia przystąpienia do konkursu na dyrektora szkoły podstawowej, dostosowując go do swoich potrzeb. W piśmie najczęściej nawiązuje się do:

 • oczekiwanych efektów w zakresie wychowania, opieki, kształcenia uczniów,
 • współpracy z rodzicami,
 • realizacji zadań statutowych szkoły,
 • zarządzania placówką,
 • współpracy ze środowiskiem lokalnym.

O czym pisać w uzasadnieniu przystąpienia do konkursu na dyrektora szkoły podstawowej? 

Przykład uzasadnienia przystąpienia do konkursu na dyrektora szkoły podstawowej ma wyjaśniać, dlaczego kandydat startuje w konkursie i dlaczego to właśnie on powinien objąć stanowisko kierownicze w placówce. Uzasadnienie stanowi sposób na przekonanie komisji do danej kandydatury. Należy więc odnieść się w nim do swoich:

 • kwalifikacji,
 • umiejętności/kompetencji – twardych i miękkich,
 • doświadczenia zawodowego,
 • predyspozycji,
 • istotnych cech charakteru,
 • zainteresowań, pasji, hobby związanych z kulturą i oświatą.

Oczywiście, łatwiej jest przygotować takie uzasadnienie, jeśli kandydat przystępuje do konkursu po raz kolejny i ma doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym. Niemniej jednak uzasadnienie służy też przedstawieniu swojej wizji rozwoju placówki. To właśnie za sprawą planów dotyczących jej rozwoju kandydat może przekonać do siebie komisję konkursową. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)