Notatka służbowa nauczyciela o dziecku – wzór

17,00 

Notatka służbowa nauczyciela o dziecku zabezpiecza pedagoga przed ewentualną odpowiedzialnością dyscyplinarną. Pełni rolę informacyjną i dowodową między innymi w takich okolicznościach, jak wymierzenie uczniowi kary za nieodpowiednie zachowanie. Może służyć także jako udokumentowanie wypadku w szkole. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru notatki, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie elementy zawiera notatka służbowa nauczyciela o dziecku?

Przepisy nie informują o tym, jakie elementy formalne powinna zawierać przykładowa notatka służbowa nauczyciela o dziecku. W praktyce okazuje się jednak, że dokument tego typu musi uwzględniać co najmniej datę sporządzenia, dane nauczyciela, opis zdarzenia oraz podpis.

Notatkę oznacza się także odpowiednim numerem, zgodnie z obowiązującą w placówce instrukcją kancelaryjną. Najbardziej złożony charakter ma natomiast dokument, który opisuje wypadek na terenie szkoły. W takiej notatce należy uwzględnić:

  • datę i godzinę zdarzenia, 
  • dane poszkodowanego,
  • dane uczestników wypadku,
  • informacje o sprawcy wypadku – jeśli da się go wskazać,
  • opis okoliczności wypadku,
  • opis skutków wypadku,
  • opis działań podjętych po wypadku,
  • dane świadków.

Tak notatka służbowa ma istotne znaczenie zarówno dla samego nauczyciela, jak i dla służb czy ubezpieczyciela. Pozwala udowodnić, że pedagog podjął odpowiednie działania po zdarzeniu, na przykład udzielił pierwszej pomocy, wezwał pogotowie, poinformował o sprawie dyrektora i rodziców ucznia. 

Jak napisać notatkę służbową nauczyciela o dziecku?

Do sporządzenia notatki pedagog może użyć wzoru notatki służbowej nauczyciela o dziecku, uzupełniając go odpowiednimi informacjami. Należy pamiętać, że taki dokument ma charakter formalny, zatem powinien być rzeczowy, rzetelny i pozbawiony błędów.

Notatki nie dzieli się na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Trzeba ująć w niej jedynie najważniejsze fakty. W notatce nie wolno pisać także o własnych opiniach, niepotwierdzonych informacjach, przypuszczeniach, osądach, a także o sprawach niezwiązanych ze sprawą lub związanych z życiem prywatnym ucznia. 

Po co sporządza się notatki służbowe nauczyciela?

Notatka służbowa nauczyciela to źródło informacji, dowód, a także sposób na udokumentowanie zdarzenia. Pismo może dotyczyć nie tylko ucznia, ale także rodziców czy stosunku pracy, np. odmowy wykonania polecenia służbowego.

Notatka służbowa pozwala gromadzić informacje związane z prowadzeniem spraw ucznia, na przykład z ukaraniem ucznia naganą na podstawie statutu szkoły czy też z przeprowadzeniem rozmowy z rodzicami ucznia. Jednocześnie dokument pełni rolę dowodową. Pozwala wykazać, że nauczyciel spełnił swój obowiązek i postępował zgodnie z przepisami, regulaminem, procedurami wewnętrznymi placówki.

Dotyczy to w szczególności ukarania ucznia, reakcji na negatywne zachowanie ucznia czy wypadku ucznia w szkole. Za pomocą notatki nauczyciel może również przekazywać informacje swoim zwierzchnikom. Formalna notatka nauczyciela pozwala udokumentować między innymi przebieg spotkania z rodzicami, co istotne zwłaszcza w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Notatka służbowa nauczyciela o dziecku – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)