Notatka służbowa nauczyciela – wzór

17,00 

Notatka służbowa nauczyciela to dokument, który ma chronić pracownika oświaty. Jej rolą jest przekazywanie, dokumentowanie i przechowywanie informacji. Notatki są sporządzane przez nauczycieli w różnych okolicznościach, między innymi w związku z wypadkiem w szkole, po rozmowie z rodzicem ucznia czy po wymierzeniu uczniowi kary, np. nagany wychowawcy. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru notatki służbowej, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak wygląda notatka służbowa nauczyciela?

Przepisy nie mówią, jakie elementy powinna zawierać przykładowa notatka służbowa nauczyciela. Wiadomo jednak, że dokument musi być zwięzły i krótki, a jednocześnie szczegółowy. W notatce należy uwzględnić co najmniej:

 • datę sporządzenia dokumentu,
 • dane nauczyciela,
 • opis zdarzenia,
 • podpis nauczyciela.

Notatkę trzeba również oznaczyć odpowiednią numeracją, zgodną z obowiązującą w danej szkole instrukcją kancelaryjną. Zasadniczo, dokument tego typu musi mieścić się na kartce w formacie A4.

Nie należy też dzielić go na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Notatka zawiera skrótowy opis sytuacji, uwzględniający najważniejsze fakty. Nie może uwzględniać natomiast niesprawdzonych informacji, informacji niezwiązanych z sytuacją, prywatnych osądów czy opinii. 

Jak napisać notatkę służbową nauczyciela?

Każda notatka służbowa nauczyciela będzie różniła się swoim zakresem treści w zależności od tego, jakiego wydarzenia dotyczy. We wszystkich dokumentach tego typu należy uwzględnić wymienione wyżej elementy formalne.

Dla ułatwienia można użyć w tym celu uniwersalnego wzoru notatki służbowej nauczyciela. Pismo sprawdzi się między innymi do udokumentowania wypadku na terenie szkoły. W takiej notatce służbowej nauczyciela należy uwzględnić dodatkowo:

 • dane uczestników zdarzenia – poszkodowanego, sprawcy, świadków,
 • opis okoliczności zdarzenia – co doprowadziło do wypadku, jaki był przebieg wypadku, jakie były skutki wypadku,
 • opis działań podjętych przez nauczyciela – udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie karetki pogotowia, powiadomienie o wypadku dyrektora i rodziców poszkodowanego ucznia.

Tak sporządzona notatka służbowa nauczyciela z wypadku w szkole pełni rolę dowodową – wykazuje, że pedagog postąpił zgodnie z przepisami, realizując wszystkie swoje obowiązki, a także opisuje przebieg zdarzenia dla służb i ubezpieczyciela. 

Czego może dotyczyć notatka służbowa nauczyciela?

Jak zostało wspomniane, notatka służbowa nauczyciela sporządzana jest po to, aby przekazywać informacje, zapisywać je i przechowywać. Notatka powinna zostać sporządzona między innymi:

 • w związku z odmową wykonania polecenia służbowego,
 • w związku z ukaraniem ucznia, np. upomnieniem, naganą,
 • po zebraniu z rodzicami,
 • po rozmowie z rodzicem ucznia,
 • po wypadku w szkole.

Na podstawie takiego dokumentu nauczyciel może wykazać, że postąpił zgodnie z procedurami. Notatka pozwala mu także uporządkować informacje na temat tego, co omówił z rodzicami uczniów, dzięki czemu pedagog może przygotować się lepiej do kolejnej rozmowy z opiekunem dziecka. Dostępu do notatek służbowych nauczycieli mogą żądać także podmioty zewnętrzne, jak chociażby policja, np. w związku z wypadkiem w szkole.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Notatka służbowa nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)