Notatka służbowa ze spotkania z rodzicami – przykład

17,00 

Nauczyciel powinien sporządzić notatkę służbową zarówno z osobistego spotkania z rodzicami ucznia, jak i z zebrania z rodzicami. Taki dokument pozwala mu uporządkować informacje na temat ustaleń poczynionych z opiekunami, a także udowodnić, że podjął odpowiednie działania, zgodnie z obowiązkami, jakie spoczywają na nim na podstawie przepisów prawa oświatowego i regulaminu placówki. Jak napisać notatkę służbową ze spotkania z rodzicami?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru notatki, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jaką funkcję pełni notatka służbowa ze spotkania z rodzicami?

Przykładowa notatka służbowa ze spotkania z rodzicami opisuje przebieg rozmowy, przekazane opiekunom informacje i poczynione ustalenia. Dokument jest szczególnie istotny w przypadku, kiedy sprawa wiąże się z trudnym zachowaniem dziecka, a także z jego problemami – nie tylko edukacyjnymi, ale również społecznymi czy emocjonalnymi.

Nauczyciel ma obowiązek współpracować z rodzicami, tak samo jak opiekun prawny ma obowiązek współpracować z nauczycielami w celu zadbania o dobro i prawidłowy rozwój dziecka.

Jeśli więc uczeń sprawia problemy, ma trudności z przyswajaniem wiedzy, wagaruje, nie realizuje swoich obowiązków, popada w konflikty z rówieśnikami, a także przejawia oznaki rozwoju chorób, takich jak depresja – nauczyciel powinien porozmawiać o tym z rodzicami i udokumentować taką rozmowę zarówno na użytek własny, jak i na wypadek ewentualnego postępowania prowadzonego przeciwko pedagogowi.

Na podstawie notatki ze spotkania z rodzicami można przygotować się do kolejnej rozmowy – przypomnieć sobie, o czym nauczyciel poinformował wcześniej rodziców i co z nimi ustalił. Notatka stanowi też dowód na wypadek postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego. 

Jak napisać notatkę służbową ze spotkania z rodzicami?

Przepisy prawa oświatowego nie regulują zawartości notatek służbowych nauczycieli. W praktyce każdy dokument tego typu musi zawierać co najmniej:

 • datę sporządzenia,
 • dane nauczyciela,
 • opis zdarzenia,
 • podpis nauczyciela,
 • numer kolejny notatki. 

Jeśli zaś chodzi o notatkę z rozmowy z rodzicami, pismo można przygotować, stosując uniwersalny wzór notatki służbowej ze spotkania z rodzicami. Uwzględnia on również:

 • opis przebiegu rozmowy,
 • przekazane rodzicom informacje,
 • poczynione wspólnie ustalenia,
 • wnioski z rozmowy. 

Po co sporządza się notatkę służbową nauczyciela?

Jak zostało wspomniane, notatka służbowa nauczyciela pełni rolę informacyjną i dowodową. Może służyć udokumentowaniu:

 • złego zachowania ucznia i reakcji rodzica,
 • ukarania ucznia zgodnie z regulaminem szkoły,
 • rozmowy z rodzicami,
 • zebrania z rodzicami,
 • odmowy wykonania polecenia służbowego,
 • wypadku w szkole.

Notatki służbowe pozwalają zachować i przekazać informacje odpowiednim podmiotom, na przykład dyrekcji, służbom ratunkowym, firmie ubezpieczeniowej. Powinny zawierać zatem wyłącznie opis faktów, bez prywatnych osądów czy informacji niezwiązanych z danym zdarzeniem.

Warto pamiętać, że notatka nauczyciela jest informacją publiczną. Wglądu w jej treść może zażądać zatem między innymi rodzic dziecka. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Notatka służbowa ze spotkania z rodzicami – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)