Notatka służbowa złe zachowanie ucznia – wzór

17,00 

Notatka służbowa dotycząca złego zachowania ucznia dokumentuje zazwyczaj nie tylko czyn popełniony przez dziecko, ale również działania podjęte przez nauczyciela w reakcji na takie negatywne zachowanie. Pismo pełni rolę dowodową i pozwala pedagogowi wykazać, iż postąpił zgodnie z przepisami. Jakie elementy powinna zawierać notatka służbowa dot. złego zachowania ucznia?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru notatki, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać notatkę służbową dot. złego zachowania ucznia?

Przepisy prawa oświatowego nie informują, jak należy sporządzać notatki służbowe nauczycieli. Wiadomo jednak, że pismo tego typu musi uwzględniać co najmniej:

 • datę sporządzenia,
 • dane nauczyciela (imię, nazwisko),
 • opis zdarzenia,
 • podpis,
 • numer notatki. 

Przykładowa notatka dotycząca złego zachowania ucznia musi oczywiście zawierać także dane dziecka, którego zachowanie opisuje. Nauczyciel może sporządzić notatkę ze złego zachowania ucznia między innymi w przypadku:

 • stosowania przez dziecko wulgaryzmów,
 • wszczynania przez dziecko kłótni, bójek,
 • negatywnego zachowania dziecka wobec nauczyciela (okazanie braku szacunku),
 • negatywnego zachowania ucznia wobec rówieśników (zaczepianie, przezywanie),
 • niszczenia mienia przez ucznia,
 • nieprzestrzegania zasad statutu szkoły,
 • palenia papierosów na terenie placówki, itd. 

Jak napisać notatkę służbową dot. złego zachowania ucznia?

Do przygotowania notatki służbowej pedagog może użyć gotowego wzoru notatki służbowej dot. złego zachowania ucznia, dostosowując dokument do swoich potrzeb. Warto pamiętać przy tym, że notatka musi być zwięzła i rzeczowa. Jej treści nie dzieli się na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. W dokumencie należy unikać także:

 • niesprawdzonych informacji,
 • prywatnych opinii i osądów,
 • informacji związanych z życiem prywatnym lub niezwiązanych ze sprawą. 

Notatka jest zbiorem faktów. Powinna być zatem stosunkowo krótkim dokumentem – nie więcej niż jedna strona A4. Jednocześnie trzeba zawrzeć w niej wszystkie ważne informacje, także ze szczegółami, jeśli są istotne w danych okolicznościach. 

Jaką rolę pełni notatka służbowa dot. złego zachowania ucznia?

Notatki służbowe nauczycieli pozwalają przechowywać informacje, przekazywać informacje i dokumentować zdarzenia – pełnią rolę dowodową. Pedagodzy sporządzają notatki między innymi w związku z:

 • ukaraniem ucznia,
 • wypadkiem w szkole,
 • rozmową z rodzicami,
 • stosunkiem pracy, itd.

W przypadku notatki służbowej ze złego zachowania ucznia można mówić o pełnieniu każdej z wymienionych wyżej funkcji. Dokument pozwala przekazać informacje o zdarzeniu rodzicom i dyrektorowi.

Stanowi też zapis zdarzenia, mającego wpływ między innymi na ocenę z zachowania ucznia. Udowodnia, że nauczyciel postąpił prawidłowo, np. ukarał ucznia naganą na podstawie obowiązującego w placówce regulaminu.

Odpowiednio sporządzona notatka może ochronić pedagoga przed nieuzasadnioną odpowiedzialnością dyscyplinarną. Jeśli opisywane w niej zdarzenie miało jakichkolwiek świadków, ich dane warto uwzględnić w treści dokumentu – zeznania potwierdzą prawdziwość zawartych w notatce informacji. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Notatka służbowa złe zachowanie ucznia – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)