Opinia o dziecku wydana na prośbę Rodzica – wzór

17,00 

Szkoła ma obowiązek współpracować z rodzicami w zakresie opieki i wychowania dzieci. Jeśli więc rodzic występuje do placówki z prośbą o wydanie opinii o dziecku, powinien taki dokument otrzymać. Opinia może zostać wykorzystana na potrzeby własne rodziców zainteresowanych rozwojem swojego dziecka, a także przedstawiona, na przykład w MOPS czy w sądzie rodzinnym. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kto wydaje opinię o dziecku na prośbę rodzica?

O wydanie opinii o dziecku rodzice mogą poprosić dyrektora placówki lub jednego z nauczycieli. Najczęściej dokument ten przygotowywany będzie jednak przez wychowawcę, ponieważ to ten nauczyciel najlepiej zna dziecko z danej grupy. Może zdarzyć się również, że rodzice wystąpią o opinię od specjalisty, który prowadzi z dzieckiem zajęcia, np. od logopedy.

Zasadniczo, wychowawca, który opracowuje opinię o dziecku, również ma prawo konsultować swoje spostrzeżenia z innymi pedagogami i specjalistami. Przy sporządzaniu dokumentu korzysta z własnych obserwacji, a także z analizy wytworów dziecka (prace plastyczne).

Warto pamiętać przy tym, że taka opinia powinna zawierać wyłącznie opis faktów, a nie prywatne oceny czy komentarze. Należy też uwzględniać w niej uzasadnienia i przykłady konkretnych zachowań dziecka, aby opis był merytoryczny i dokładny. 

Jakie informacje powinna zawierać opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica?

Przykładowa opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica składa się najczęściej z kilku podstawowych elementów, takich jak metryczka ucznia, czyli jego dane osobowe oraz opis poziomu rozwoju:

  • fizycznego,
  • poznawczego,
  • emocjonalnego,
  • społecznego.

Pod tymi określeniami skrywają się informacje dotyczące między innymi poziomu samodzielności dziecka, jego umiejętności i wiedzy, zdolności zapamiętywania, stosunku do reguł panujących w placówce, relacji z rówieśnikami, umiejętności komunikacyjnych i tak dalej. Dokument można opracować w prosty sposób, korzystając ze wzoru opinii o dziecku wydanej na prośbę rodzica. 

W jakim celu wydaje się opinię o dziecku na prośbę rodzica?

Opinia o dziecku może zostać przygotowana na prośbę rodziców w celu przedstawienia jej w sądzie rodzinnym, MOPS/GOPS czy w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dokument będzie dotyczył jednak wyłącznie dziecka – szkoła nie wydaje opinii o rodzicu na prośbę samego rodzica, a jedynie na wniosek takich podmiotów jak sąd czy kurator sądowy.

Jeśli rodzic prosi o opinię, którą ma przedstawić w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w piśmie należy uwzględnić dodatkowo:

  • opis potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ucznia,
  • opis możliwości psychofizycznych ucznia,
  • opis mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień,
  • opis słabszych stron, ograniczeń, barier rozwojowych,
  • opis udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jej efektów,
  • zalecenia na dalszy etap pracy z dzieckiem.

Rodzic może potrzebować opinii o dziecku również na własne cele. Jeśli jest zaangażowany w proces kształcenia się ucznia, chce śledzić jego postępy i wspierać rozwój dziecka, taka opinia nauczyciela będzie dla niego bardzo cennym źródłem informacji. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Opinia o dziecku wydana na prośbę Rodzica – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)