Pismo do rodziców w sprawie nieobecności – wzór

17,00 

Nauczyciele mają obowiązek sprawdzać obecność uczniów na każdej lekcji. Jeśli dziecko nie pojawia się w szkole dłużej niż przez tydzień, a rodzice nie usprawiedliwiają jego nieobecności, wychowawca powinien upomnieć ich na piśmie. Jak przygotować pismo do rodziców w sprawie nieobecności ucznia?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy nauczyciel wysyła pismo do rodziców w sprawie nieobecności ucznia?

Szkoła ma prawo i obowiązek monitorować realizację obowiązku szkolnego przez dzieci nim objęte. Wychowawca musi reagować na nieusprawiedliwione nieobecności ucznia, kiedy:

  • liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 30 w danym miesiącu,
  • nieobecność trwa dłużej niż 6 dni.

W pierwszej kolejności nauczyciel może podjąć z rodzicami kontakt telefoniczny. Jeśli jednak opiekunowie nie zareagują na upomnienie, konieczne będzie przekazanie im wiadomości w formie pisemnej – osobiście, listownie lub elektronicznie.

Kiedy również pismo w sprawie nieobecności nie wywoła pożądanej reakcji, a nieobecności dziecka przekroczą 50 godzin lub 8 dni, wychowawca będzie musiał powiadomić o sprawie dyrektora i pedagoga szkolnego. W takiej sytuacji rodzice powinni zostać wezwani do szkoły na rozmowę.

O niespełnianiu obowiązku szkolnego można mówić w momencie, kiedy uczeń nie pojawia się w placówce od 11 dni lub gdy liczba jego nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych przekroczy 90. W takim przypadku dyrektor sporządza już pismo z informacją o skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Jak wygląda pismo do rodziców w sprawie nieobecności ucznia?

Przykładowe pismo do rodziców w sprawie nieobecności ucznia pełni rolę upomnienia i ostrzeżenia. W dokumencie można zawrzeć bowiem informację dotyczącą powiadomienia o sprawie sąd rodzinny – w przypadku braku reakcji ze strony opiekunów. Pismo stanowi także wezwanie do przedstawienia powodów nieobecności dziecka w szkole.

W odpowiedzi na nie rodzice powinni usprawiedliwić nieobecności, przedstawiając wychowawcy na przykład zaświadczenie lekarskie dotyczące choroby ucznia. Upomnienie dla opiekunów można opracować, stosując wzór pisma do rodziców w sprawie nieobecności ucznia. Wzór zawiera między innymi:

  • dane ucznia,
  • informację o liczbie opuszczonych godzin/dni nauki,
  • podstawę prawną dot. obowiązku szkolnego i jego egzekucji, czyli między innymi art. 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 2 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jak wygląda egzekucja obowiązku szkolnego?

Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego, jaki może zastosować dyrektor, jest grzywna. Natomiast wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej kierujący placówką adresuje do organu prowadzącego szkołę.

W przypadku, kiedy egzekucja obowiązku szkolnego okazuje się nieskuteczna, dyrektor – za pośrednictwem pedagoga szkolnego i wychowawcy – informuje o sprawie Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich. Następnie to sąd stosuje odpowiedni środek wychowawczy, który ma zapobiec dalszej demoralizacji ucznia.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pismo do rodziców w sprawie nieobecności – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)