Podanie do Dyrektora Szkoły o doliczenie stażu pracy w gospodarstwie – wzór

17,00 

Nauczyciel należy do grupy pracowników samorządowych, którzy mają prawo zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym do ogólnego stażu swojej pracy. Dzięki temu pedagog może uzyskać dodatek za wysługę lat wcześniej lub w wyższej stawce. Jak napisać podanie do dyrektora szkoły o doliczenie stażu pracy w gospodarstwie?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy można doliczyć staż pracy w gospodarstwie do ogólnego stażu pracy?

Pracę w gospodarstwie rolnym można doliczyć do ogólnego stażu pracy pod warunkiem, że przepisy płacowe obowiązujące u danego pracodawcy przewidują taką możliwość – możliwość zaliczenia do pracowniczego stażu pracy okresów pracy u innych pracodawców. Przepisy te dotyczą okresów:

  • prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie rolnym prowadzonym przez współmałżonka,
  • pracy w gospodarstwie prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzającej objęcie tego gospodarstwa samodzielnie lub wraz z małżonkiem (po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia oraz w okresie przed dniem 1 stycznia 1983 roku),
  • pracy w gospodarstwie w charakterze domownika w okresie przypadającym po dniu 31 grudnia 1982 roku (należy odnieść się do terminu “domownik” w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin).

Kiedy nauczyciel może złożyć podanie do dyrektora szkoły o doliczenie pracy w gospodarstwie rolnym?

Wzór podania do Dyrektora Szkoły o doliczenie stażu pracy w gospodarstwie może wykorzystać nauczyciel, który spełnia wyżej opisane wymagania, czyli:

  • pracował w gospodarstwie rolnym jako domownik lub współmałżonek,
  • prowadził gospodarstwo rolne samodzielnie lub ze współmałżonkiem.

Zasady doliczania pracy w gospodarstwie do ogólnego stażu pracy opisuje ustawa z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Warto zapoznać się z tym aktem prawnym i złożyć odpowiednie pismo do dyrektora z uwagi na fakt, że długość stażu pracy wpływa na termin przydzielenia oraz wysokość przydzielonego nauczycielowi dodatku za wysługę lat. Jeśli nauczyciel wykaże, że pracował w gospodarstwie lub prowadził je, może liczyć na wyrównanie kwoty otrzymywanego dodatku za okres trzech lat wstecz. 

Jak przygotować podanie do dyrektora szkoły o doliczenie stażu pracy w gospodarstwie?

Przykładowe podanie do dyrektora szkoły o doliczenie stażu pracy w gospodarstwie do ogólnego stażu pracy powinno zawierać informacje na temat czasu trwania takiego stażu pracy. Należy wskazać w nim także dane osobowe pracownika oraz adres gospodarstwa rolnego, w którym pracował lub które prowadził.

Warto mieć na uwadze, że podanie do dyrektora nie jest jedynym wymaganym dokumentem, jaki należy przygotować, aby zaliczyć wskazany okres pracy do stażu pracy pracownika. Pozostałe pisma to między innymi zaświadczenie z urzędu gminy, które wydawane jest na wniosek zainteresowanego.

Zaświadczenie można otrzymać na podstawie dokumentacji przechowywanej w urzędzie, a także na podstawie zeznań świadków, jeśli brak jest takiej dokumentacji lub gdy jest ona niewystarczająca. Dyrektor szkoły ma prawo zweryfikować, czy przedstawione mu dokumenty są prawdziwe. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie do Dyrektora Szkoły o doliczenie stażu pracy w gospodarstwie – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)