Podanie o warunkowe przejście do następnej klasy – wzór

17,00 

Pismo z prośbą o warunkowe przejście do następnej klasy składa rodzic ucznia lub pełnoletni uczeń szkoły podstawowej (od klasy 4.) lub średniej. Promocja warunkowa jest możliwa jedynie w przypadku, kiedy niezaliczony przez ucznia przedmiot ma być kontynuowany w klasie programowo wyższej. O ewentualnym awansie na kolejny etap edukacyjny decyduje rada pedagogiczna. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Na czym polega warunkowe przejście do następnej klasy?

Warunkowe przejście do następnej klasy polega na umożliwieniu uczniowi awansu na kolejny etap edukacyjny, choć nie spełnia on wszystkich wymagań związanych z:

  • ocenami,
  • wynikami egzaminów,
  • osiągnięciami. 

Rozwiązanie to dotyczy uczniów, którzy nie uzyskali pozytywnej oceny z jednego lub kilku przedmiotów, ale mimo to są w stanie poradzić sobie z nauką w klasie programowo wyższej.

Prośba o zgodę na warunkowe przejście do następnej klasy powinna zostać skierowana do dyrektora, jednak decyzję w takiej sprawie ostatecznie podejmie rada pedagogiczna, czyli cała kadra nauczycielska.

Warunki udzielenia zgody na warunkową promocję do kolejnej klasy określa regulamin placówki. Na decyzje mają wpływ także obserwacje dyrekcji i nauczycieli. Zgodę na warunkową promocję otrzyma bowiem ten uczeń, który ma potencjał, aby z powodzeniem kontynuować naukę.

Nie bez znaczenia okaże się także jego zaangażowanie, dlatego do podania o promocję warunkową można (a niekiedy trzeba) dołączyć plan działania na przyszły rok, mający na celu poprawę wyników ucznia.

Jak napisać podanie o warunkowe przejście do następnej klasy?

Rodzic ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni mogą przygotować wniosek o promocję warunkową na podstawie wzoru podania o warunkowe przejście do następnej klasy. Dokument wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami oraz uzasadnieniem.

Podstawą wniosku jest wskazanie na fakt niezaliczenia przedmiotu, a także podkreślenie, że jest on kontynuowany w kolejnym roku szkolnym.

Uzasadnieniem podania będzie natomiast, na przykład, deklaracja nadrobienia zaległości w okresie wakacyjnym, wyjaśnienie przyczyny swoich zaniedbań, podkreślenie własnych predyspozycji do zaliczenia przedmiotu w kolejnym roku nauki, itd. 

Jak podejmowana jest decyzja w sprawie warunkowego przejścia do następnej klasy?

Przykładowe podanie o warunkowe przejście do następnej klasy może zostać rozpatrzone pozytywnie, jeśli:

  • przedmiot niezaliczony jest kontynuowany w kolejnym roku,
  • uczeń rokuje na powodzenie w klasie programowo wyższej. 

Rada pedagogiczna nie ma obowiązku wyrażenia zgody na promocję warunkową. Jeśli uzna, że uczeń nie jest w stanie poradzić sobie w kolejnej klasie, odrzuci taki wniosek, a dziecko będzie musiało powtarzać klasę. Przy podejmowaniu decyzji w takiej sprawie pod uwagę bierze się przede wszystkim zaangażowanie ucznia oraz jego obiektywny potencjał.

W celu zwiększenia szans na pozytywne rozpatrzenie pisma, można zatem opisać swój plan działania na kolejny rok szkolny i wyjaśnić, dlaczego rada pedagogiczna powinna dać uczniowi szansę na nadrobienie zaległości bez konieczności powtarzania roku. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie o warunkowe przejście do następnej klasy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)