Powołanie mentora dla nauczyciela – wzór

17,00 

Powołaniem mentora dla nauczyciela zajmuje się dyrektor szkoły, w której pracuje dany pedagog. Mentorem może zostać jedynie nauczyciel mianowany lub dyplomowany. Jak wygląda powołanie do pełnienia funkcji mentora?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru powołania, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kto może zostać mentorem dla nauczyciela?

Mentor zastępuje opiekuna stażu dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu, zgodnie z nowymi przepisami. Do pełnienia funkcji mentora dyrektor może powołać nauczyciela, który posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego i jest zatrudniony w tej samej placówce.

Powołanie dotyczy całego okresu przygotowania do zawodu nauczyciela początkującego. Mentorem może zostać zarówno nauczyciel uczący tego samego, jak i innego przedmiotu. Przepisy nie regulują tej kwestii, jednak ze względów praktycznych najlepiej jest powołać dla nauczyciela mentora uczącego tego samego przedmiotu – wynika to z zadań, jakie ma pedagog pełniący funkcję mentora.

Warto wspomnieć również, że w szkołach rządowych i samorządowych mentorem nie może zostać osoba na stanowisku kierowniczym. Powołanie na mentora odbywa się zazwyczaj w drodze polecenia służbowego, na piśmie.

Nauczyciel, który pełni funkcję mentora, wykonuje dodatkowe obowiązki w ramach obowiązującego wymiaru czasu pracy. Nie dochodzi zatem do zmiany warunków zatrudnienia, choć pedagog otrzymuje dodatek funkcyjny. 

Jak przygotować pisemne powołanie mentora dla nauczyciela?

Chociaż przepisy nie regulują kwestii powołania mentora dla nauczyciela, procedura ta polega zazwyczaj na przygotowaniu odpowiedniego pisma z informacją o powołaniu do pełnienia takiej funkcji oraz o przyznanym w związku z tym dodatku funkcyjnym. Do przygotowania takiego pisma można użyć uniwersalnego wzoru powołania mentora dla nauczyciela.

Dokument uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne, jak 

  • dane osobowe nauczyciela powołanego,
  • dane nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu,
  • data rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji mentora, zbieżna z datą rozpoczęcia i zakończenia przygotowania do zawodu nauczyciela,
  • informacja o wysokości dodatku funkcyjnego. 

Przykładowe powołanie mentora dla nauczyciela można wręczyć pedagogowi osobiście podczas rozmowy. 

Czym zajmuje się mentor nauczyciela początkującego?

Przygotowując powołanie mentora dla nauczyciela, warto mieć na uwadze, z czym wiąże się taka funkcja. Mentor nauczyciela początkującego:

  • wspiera nauczyciela w procesie wdrażania się do pracy w zawodzie, zapoznaje go z dokumentacją przebiegu nauczania i innymi dokumentami obowiązującymi w szkole,
  • udziela nauczycielowi pomocy w doborze form doskonalenia zawodowego,
  • dzieli się z nauczycielem wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do efektywnej realizacji obowiązków pedagoga,
  • pozwala nauczycielowi obserwować prowadzone przez siebie zajęcia i omawia je z nauczycielem, 
  • obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczyciela i omawia je z pedagogiem
  • inspiruje i zachęca nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Powołanie mentora dla nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)